info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.27, godz. 03:00
kontakt
AIRWAY

Komunikaty

21/11/22 22:16 AIRWAY MEDIX S.A.: AIRWAY MEDIX S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/10/22 21:31 AIRWAY MEDIX S.A.: Otrzymanie oświadczenia Akcjonariusza o rezygnacji z realizacji uprawnień wynikających ze złożenia przez niego sprzeciwu do uchwał podjętych przez NWZ w dniu 19 października 2022 r.
25/10/22 10:43 AIRWAY MEDIX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Airway Medix S.A. w dniu 19 października 2022 roku
20/10/22 13:45 AIRWAY MEDIX S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 19 października 2022 roku
18/10/22 22:12 AIRWAY MEDIX S.A.: Rezygnacja z funkcji Członka Zarządu
21:43 AIRWAY MEDIX S.A.: Aktualizacja informacji nt. współpracy z BICI Solutions.
14/10/22 19:39 AIRWAY MEDIX S.A.: Korekta zawiadomienia otrzymanego w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów w Airway Medix S.A.
09:47 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR - korekta powiadomienia.
07/10/22 23:25 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
23:11 AIRWAY MEDIX S.A.: Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
30/09/22 21:06 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
22/09/22 21:40 AIRWAY MEDIX S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A. na dzień 19 października 2022 r.
16:27 AIRWAY MEDIX S.A.: Uzupełnienie raportu okresowego za I półrocze 2022 r.
14:03  brak uprawnień Airway Medix zainicjował proces podwyższenia kapitału do maksymalnie 11,6 mln akcji
13:20 AIRWAY MEDIX S.A.: Decyzja w sprawie zainicjowania procesu podwyższenia kapitału zakładowego Airway Medix S.A.