info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.12.11, godz. 06:58
kontakt
AIRWAY

Komunikaty

08/12/23 12:43 AIRWAY MEDIX S.A.: Aktualizacja informacji nt. współpracy z europejskim Partnerem w zakresie możliwej optymalizacji procesów produkcyjnych.
24/11/23 17:06 AIRWAY MEDIX S.A.: Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
23/11/23 19:57 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
19:49 AIRWAY MEDIX S.A.: Aktualizacja informacji w sprawie spłaty zadłużenia względem Discount Banku
22/11/23 15:30 AIRWAY MEDIX S.A.: Zmiana adresu strony internetowej Airway Medix S.A.
15:12 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH nt. współpracy z jednym z Partnerów.
21/11/23 20:02 AIRWAY MEDIX S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A. na dzień 18 grudnia 2023 r.
20/11/23 15:33 AIRWAY MEDIX S.A.: Powołanie nowego Członka Zarządu w Airway Medix S.A.
17/11/23 21:01 AIRWAY MEDIX S.A.: Zawarcie z nowymi inwestorami umów objęcia akcji Airway Medix S.A.
16/11/23 07:10 AIRWAY MEDIX S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej z inwestorami branżowymi
14/11/23 21:51 AIRWAY MEDIX S.A.: Zawarcie porozumienia z Discount Bankiem w sprawie warunków spłaty kredytu oraz odtajnienie powiązanych z ww. porozumieniem opóźnionych informacji poufnych związanych z nowymi inwestorami.
31/10/23 21:43 AIRWAY MEDIX S.A.: AIRWAY MEDIX S.A. formularz raportu kwartalnego
27/10/23 21:35 AIRWAY MEDIX S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu śródrocznego
19/10/23 17:33 AIRWAY MEDIX S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
09/10/23 13:02  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki AIRWAY MEDIX S.A.