info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 11:23
kontakt
AIRWAY

Komunikaty

01/07/22 22:06 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
30/06/22 13:09 AIRWAY MEDIX S.A.: Zawarcie porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
09:28 AIRWAY MEDIX S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie w Spółce
28/06/22 18:59 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
23/06/22 20:51 AIRWAY MEDIX S.A.: : Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Airway Medix S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku
20:45 AIRWAY MEDIX S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku
20:37 AIRWAY MEDIX S.A.: Powołanie osoby nadzorującej w Airway Medix S.A.
21/06/22 10:53 AIRWAY MEDIX S.A.: Aktualizacja informacji nt. aktywności zespołu badawczo-rozwojowego Biovo - informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH.
18/06/22 10:08  brak uprawnień Airway Medix rozpoczął z BICI Solutions prace nad umową partnerską
17/06/22 23:28 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacja nt. zakończenia procesu analiz możliwych opcji komercjalizacji aktywów Adiuvo Investments S.A. w odniesieniu do Airway Medix S.A.
23:23 AIRWAY MEDIX S.A.: Zawarcie niewiążącego dokumentu LoI dotyczącego zaangażowania BICI Solutions w zarządzanie operacyjne oraz rozwój Airway Medix S.A. Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej.
16/06/22 22:28 AIRWAY MEDIX S.A.: Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej nt. zawarcia niewiążącego listu intencyjnego dotyczącego zbycia technologii CSS
22:07 AIRWAY MEDIX S.A.: Zawarcie z Discount Bank of Israel Ltd. umowy regulującej zasady spłaty zadłużenia
03/06/22 20:53 AIRWAY MEDIX S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A. zwołanego na 23 czerwca 2022 r.
27/05/22 19:33 AIRWAY MEDIX S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.