info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.04, godz. 16:24
kontakt
GEOTERM

Komunikaty

14/11/22 16:53  brak uprawnień GEO-TERM POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (23/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 r.
10/11/22 18:40  brak uprawnień GEO-TERM POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (22/2022) Wypowiedzenie umowy świadczenia usług autoryzowanego doradcy przez Autoryzowanego Doradcę Emitenta
14:38  brak uprawnień GEO-TERM POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (21/2022) Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki
04/10/22 15:49 GEO-TERM POLSKA S.A.: Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku NewConnect
22/09/22 16:46  brak uprawnień GEO-TERM POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (20/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
16:20 GEO-TERM POLSKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 września 2022 r.
16:15  brak uprawnień GEO-TERM POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (19/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 września 2022 roku
21/09/22 16:08 GEO-TERM POLSKA S.A.: Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku NewConnect
30/08/22 15:58 GEO-TERM POLSKA S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69a ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
15:52 GEO-TERM POLSKA S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
15:45 GEO-TERM POLSKA S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
15:31 GEO-TERM POLSKA S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
26/08/22 17:19  brak uprawnień GEO-TERM POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (18/2022) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i innych zmian w Statucie
24/08/22 13:42  brak uprawnień GEO-TERM POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (17/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 września 2022 r.
13:34 GEO-TERM POLSKA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 września 2022 r.