info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.27, godz. 08:36
kontakt
SFERANET

Komunikaty

10/06/22 18:33 SFERANET S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 roku
18:07  brak uprawnień SFERANET SA (6/2022) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 roku
01/06/22 20:21  brak uprawnień SFERANET SA (5/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 roku
20:14 SFERANET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 roku
13/05/22 15:54  brak uprawnień SFERANET SA (4/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
21/03/22 14:08  brak uprawnień SFERANET SA (3/2022) Raport roczny za 2021 rok
01/02/22 15:55  brak uprawnień SFERANET SA (2/2022) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
31/01/22 15:53 SFERANET S.A.: Zakończenie realizacji projektu inwestycyjnego
14/01/22 12:41  brak uprawnień SFERANET SA (1/2022) Daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
15/11/21 17:25  brak uprawnień SFERANET SA (8/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 roku
09/09/21 15:53 SFERANET S.A.: Zawarcie umowy pożyczki
16/08/21 11:50  brak uprawnień SFERANET SA (7/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 roku
25/06/21 19:04 SFERANET S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 25 czerwca 2021 r.
18:16  brak uprawnień SFERANET SA (6/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2021 r.
18:12  brak uprawnień SFERANET SA (5/2021) Powołanie Członków Rady Nadzorczej