info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 04:38
kontakt
KLEBA

Komunikaty

15/11/21 18:22 brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 r.
20/10/21 13:01 PRIMA PARK S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zwiększeniu udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta powyżej progu 20%
27/09/21 18:42 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki PRIMA PARK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
16/08/21 13:40 brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 r
31/05/21 12:38 brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2021) Incydentalne naruszenie przez Emitenta obowiązku informacyjnego
12:36 brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 r.
17/05/21 11:28 brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 r
06/04/21 08:59 brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2021) Incydentalne naruszenie przez Emitenta obowiązku informacyjnego
08:48 brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.
 brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.
15/02/21 12:56 brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020 r.
08/02/21 08:49 PRIMA PARK S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji Prima Park S.A. w restrukturyzacji
29/01/21 14:37 brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2021) Incydentalne naruszenie przez Emitenta obowiązku informacyjnego PRIMA PARK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
14:35 brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r. PRIMA PARK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
28/01/21 08:22 brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2021) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 r. PRIMA PARK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji