info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.29, godz. 15:39
kontakt
KLEBA

Komunikaty

14/11/22 11:44 brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 r
02/11/22 18:51 brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2022) Odrzucenie przez zgromadzenie wierzycieli propozycji układowych w postępowaniu układowym
16/08/22 18:07 brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 r.
08/08/22 19:28 brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2022) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
21/06/22 08:16 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki PRIMA PARK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
31/05/22 08:46 brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2022) Incydentalne naruszenie przez Emitenta obowiązku informacyjnego
08:42 brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 r.
17/05/22 13:27 PRIMA PARK S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza
16/05/22 16:40 brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 r.
29/04/22 18:58 PRIMA PARK S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
14/02/22 15:01 brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 r.
10/01/22 11:18 brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2022) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 r.
15/11/21 18:22 brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 r.
20/10/21 13:01 PRIMA PARK S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zwiększeniu udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta powyżej progu 20%
27/09/21 18:42 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki PRIMA PARK S.A. W RESTRUKTURYZACJI