info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.28, godz. 17:05
kontakt
HOLLYWOO

Komunikaty

23/01/24 12:15 HOLLYWOOD S.A.: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
19/01/24 14:14 HOLLYWOOD S.A.: Wyrok oddalający powództwo przeciwko Hollywood S.A. o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
29/11/23 16:24 HOLLYWOOD S.A.: HOLLYWOOD S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
31/10/23 21:20 HOLLYWOOD S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej i powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Hollywood S.A.
20:44 HOLLYWOOD S.A.: HOLLYWOOD S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
20:03 HOLLYWOOD S.A.: Korekta raportów okresowych za okres 01.01.2023 do 30.06.2023
04/10/23 13:54  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki HOLLYWOOD S.A.
02/10/23 17:12 HOLLYWOOD S.A.: Opóźnienie publikacji raportów z przeglądu półrocznych raportów okresowych
16:57 HOLLYWOOD S.A.: HOLLYWOOD S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
30/06/23 13:12 HOLLYWOOD S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hollywood S.A.
12:59 HOLLYWOOD S.A.: Treść uchwał podjętych przez ZWZ Hollywood S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku
02/06/23 16:28 HOLLYWOOD S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hollywood SA
30/05/23 15:32 HOLLYWOOD S.A.: HOLLYWOOD S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/04/23 21:00 HOLLYWOOD S.A.: HOLLYWOOD S.A.
20:54 HOLLYWOOD S.A.: HOLLYWOOD S.A.