info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.10, godz. 16:46
kontakt
INTELGSOL

Komunikaty

01/08/22 19:39 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Informacja o zawarciu istotnej umowy
04/07/22 08:28 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osoby zobowiązanej
08:24 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
01/07/22 22:09 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Informacja o zawarciu istotnej umowy zakupu
30/06/22 23:31 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Zawarcie umów pożyczki z akcjonariuszami Emitenta
29/06/22 22:31 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
11:53 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Kierunki rozwoju Inteligent Gaming Solutions S.A. (w trakcie zmiany na Milisystem S.A.)
28/06/22 23:34 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
17:29 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osoby zobowiązanej
17:16 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
17:09 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osoby zobowiązanej
24/06/22 13:16  brak uprawnień INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS SA (15/2022) Powołanie członków Rady Nadzorczej - Intelligent Gaming Solutions S.A.
23/06/22 17:30 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz posiadali co najmniej 5% głosów
17:20  brak uprawnień INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS SA (14/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2022 roku
07/06/22 21:10 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osoby zobowiązanej