info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.15, godz. 23:06
kontakt
VAKOMTEK

Komunikaty

28/02/24 10:04 brak uprawnień VAKOMTEK SA (3/2024) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem Vakomtek Spółka Akcyjna
14/02/24 09:14 brak uprawnień VAKOMTEK SA (2/2024) Raport kwartalny Spółki Vakomtek S.A. za IV kwartał 2023 r.
02/02/24 15:15 brak uprawnień VAKOMTEK SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku Vakomtek Spółka Akcyjna
14/11/23 11:33 brak uprawnień VAKOMTEK SA (9/2023) Raport kwartalny Spółki Vakomtek S.A. za III kwartał 2023 r.
14/08/23 13:35 brak uprawnień VAKOMTEK SA (8/2023) Raport kwartalny Spółki Vakomtek S.A. za II kwartał 2023 r.
26/06/23 14:01 VAKOMTEK S.A.: Lista akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vakomtek S.A. w dniu 26.06.2023r. posiadających co najmniej 5% głosów
13:27 brak uprawnień VAKOMTEK SA (7/2023) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vakomtek S.A. 26.06.2023 r.
06/06/23 13:11 brak uprawnień VAKOMTEK SA (6/2023) Raport Roczny Vakomtek S.A. za 2022r. - korekta
01/06/23 10:05 VAKOMTEK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.06.2023r. wraz z projektami uchwał Vakomtek S.A.
31/05/23 16:49 brak uprawnień VAKOMTEK SA (5/2023) Raport Roczny Vakomtek S.A. za 2022 r.
16:18 brak uprawnień VAKOMTEK SA (4/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.06.2023 r. wraz z projektami uchwał Vakomtek Spółka Akcyjna
28/04/23 11:18 VAKOMTEK S.A.: Zawiadomienie o dokonanej transakcji sprzedaży akcji Spółki Vakomtek S.A.
14/02/23 13:03 brak uprawnień VAKOMTEK SA (2/2023) Raport kwartalny Spółki Vakomtek S.A. za IV kwartał 2022 r
24/01/23 12:14 brak uprawnień VAKOMTEK SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku Vakomtek Spółka Akcyjna
09/11/22 09:03 brak uprawnień VAKOMTEK SA (12/2022) Raport kwartalny Spółki Vakomtek S.A. za III kwartał 2022 r