info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.05.31, godz. 11:21
kontakt
VAKOMTEK

Komunikaty

28/04/23 11:18 VAKOMTEK S.A.: Zawiadomienie o dokonanej transakcji sprzedaży akcji Spółki Vakomtek S.A.
14/02/23 13:03 brak uprawnień VAKOMTEK SA (2/2023) Raport kwartalny Spółki Vakomtek S.A. za IV kwartał 2022 r
24/01/23 12:14 brak uprawnień VAKOMTEK SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku Vakomtek Spółka Akcyjna
09/11/22 09:03 brak uprawnień VAKOMTEK SA (12/2022) Raport kwartalny Spółki Vakomtek S.A. za III kwartał 2022 r
12/08/22 10:47 brak uprawnień VAKOMTEK SA (11/2022) Raport kwartalny Spółki Vakomtek S.A. za II kwartał 2022 r
24/06/22 13:48 VAKOMTEK S.A.: Lista akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vakomtek S.A. w dniu 24.06.2022r. posiadających co najmniej 5% głosów
13:26 brak uprawnień VAKOMTEK SA (10/2022) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vakomtek S.A. 24.06.2022 r.
01/06/22 16:10 brak uprawnień VAKOMTEK SA (9/2022) Raport Roczny Vakomtek S.A. za 2021r. - korekta
30/05/22 17:16 brak uprawnień VAKOMTEK SA (8/2022) Raport Roczny Vakomtek S.A. za 2021r. - korekta
16:52 brak uprawnień VAKOMTEK SA (7/2022) Raport Roczny Vakomtek S.A. za 2021 r.
16:41 VAKOMTEK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24.06.2022r. wraz z projektami uchwał Vakomtek S.A.
15:48 brak uprawnień VAKOMTEK SA (6/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24.06.2022 r. wraz z projektami uchwał Vakomtek Spółka Akcyjna
16/05/22 13:26 brak uprawnień VAKOMTEK SA (5/2022) Raport kwartalny Spółki Vakomtek S.A. za I kwartał 2022 r
12/05/22 11:16 brak uprawnień VAKOMTEK SA (4/2022) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego Spółki Vakomtek S.A. za I kwartał 2022r.
16/03/22 15:18 brak uprawnień VAKOMTEK SA (3/2022) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem Vakomtek Spółka Akcyjna