info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.23, godz. 20:27
kontakt
PLANETB2B

Komunikaty

14/08/23 09:03  brak uprawnień PLANET B2B SA (7/2023) Raport Grupy Kapitałowej Planet B2B S.A. za II kwartał 2023 r.
27/06/23 12:09  brak uprawnień PLANET B2B SA (6/2023) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A.
11:14 PLANET B2B S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki PLANET B2B S.A., które odbyło się w dniu 27 czerwca 2023 roku
22/06/23 12:21 PLANET B2B S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta
12/06/23 20:27 PLANET B2B S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta
01/06/23 13:42 PLANET B2B S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
13:24  brak uprawnień PLANET B2B SA (5/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
19/05/23 19:44 PLANET B2B S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta
27/03/23 18:22 PLANET B2B S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta
24/03/23 15:49 PLANET B2B S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta
21/03/23 20:23  brak uprawnień PLANET B2B SA (3/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Planet B2B S.A. za 2022 r.
17/03/23 18:27  brak uprawnień PLANET B2B SA (2/2023) Podpisanie umowy z firmą audytorską o przeprowadzenie badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok 2022 i rok 2023.
30/01/23 11:42  brak uprawnień PLANET B2B SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
23/01/23 21:05 PLANET B2B S.A.: Zawarcie umowy o przeniesienie praw autorskich do platformy internetowej B2B
23/12/22 17:42 PLANET B2B S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta