info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.29, godz. 08:26
kontakt
EMTASIA

Komunikaty

28/06/22 16:01 ELEMENTAL ASIA S.A.: Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Elemental Asia S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
22/06/22 16:36 ELEMENTAL ASIA S.A.: Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Elemental Asia S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
20/06/22 19:23  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki ELEMENTAL ASIA
08/06/22 19:25  brak uprawnień ELEMENTAL ASIA SA (10/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01/06/22 00:16  brak uprawnień ELEMENTAL ASIA SA (9/2022) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Elemental Asia S.A. za rok obrotowy 2021.
00:11  brak uprawnień ELEMENTAL ASIA SA (8/2022) Jednostkowy raport roczny Elemental Asia S.A. za rok obrotowy 2021.
30/05/22 12:38 ELEMENTAL ASIA S.A.: Informacja o odpisie aktualizującym wartość posiadanych aktywów trwałych
16/05/22 16:28  brak uprawnień ELEMENTAL ASIA SA (7/2022) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2022 r.
20/04/22 08:38 ELEMENTAL ASIA S.A.: Informacja o odpisie aktualizującym wartość posiadanych aktywów trwałych
14/04/22 09:07 ELEMENTAL ASIA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
13/04/22 20:14 ELEMENTAL ASIA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
11:54 ELEMENTAL ASIA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
12/04/22 22:04 ELEMENTAL ASIA S.A.: Informacja w sprawie spółki PT Bintang Sinar Perkasa, pośrednio zależnej od Emitenta
11:48  brak uprawnień ELEMENTAL ASIA SA (6/2022) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 roku wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej
11/04/22 15:12 ELEMENTAL ASIA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej