info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.26, godz. 13:18
kontakt
EMTASIA

Komunikaty

18/11/22 12:21  brak uprawnień ELEMENTAL ASIA SA (15/2022) Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2022 r. (korekta raportu EBI nr 14/2022)
10/11/22 14:39  brak uprawnień ELEMENTAL ASIA SA (14/2022) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 r.
12/08/22 18:02  brak uprawnień ELEMENTAL ASIA SA (13/2022) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2022 r.
05/08/22 10:20 ELEMENTAL ASIA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
03/08/22 12:17 ELEMENTAL ASIA S.A.: Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Elemental Asia S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
29/07/22 20:26 ELEMENTAL ASIA S.A.: Rozliczenie przymusowego wykupu akcji Spółki ogłoszonego w dniu 26 lipca 2022 r.
26/07/22 08:17  brak uprawnień Elemental Holding i EFF ogłaszają przymusowy wykup akcji Elemental Asia po cenie 34,19 zł za sztukę
08:13  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki ELEMENTAL ASIA
08:08  brak uprawnień Informacja o zamiarze nabycia akcji ELEMENTAL ASIA S.A. z siedzibą w GRODZISKU MAZOWIECKIEM w drodze PRZYMUSOWEGO WYKUPU
08/07/22 09:42  brak uprawnień ELEMENTAL ASIA SA (12/2022) Nałożenie na Emitenta upomnienia przez Organizatora ASO oraz incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
07/07/22 17:10 ELEMENTAL ASIA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
17:05 ELEMENTAL ASIA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
05/07/22 17:39 ELEMENTAL ASIA S.A.: Złożenie przez akcjonariuszy Spółki zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wykupu przymusowego akcji Spółki
15:23 ELEMENTAL ASIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elemental Asia S.A. w dniu 5 lipca 2022 roku
15:14  brak uprawnień ELEMENTAL ASIA SA (11/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elemental Asia S.A. w dniu 5 lipca 2022 r.