info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 22:21
kontakt
CAPPARK

Komunikaty

16/11/21 13:04 CAPITAL PARK S.A.: wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 listopada 2021 roku.
15/11/21 14:22 CAPITAL PARK S.A.: uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Park S.A. w dniu 15 listopada 2021 r.; zmiany w składzie Rady Nadzorczej Capital Park S.A.
10/11/21 18:52 CAPITAL PARK S.A.: Otrzymanie zgłoszenia kandydatury na członka Rady Nadzorczej Capital Park S.A.
09/11/21 CAPITAL PARK S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.
05/11/21 00:04 CAPITAL PARK S.A.: CAPITAL PARK S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/10/21 13:19 CAPITAL PARK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Park S.A.
12/10/21 18:20 CAPITAL PARK S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej oraz otrzymanie informacji o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej
06/10/21 18:28 CAPITAL PARK S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
18:24 CAPITAL PARK S.A.: otrzymanie zawiadomień o pośrednim nabyciu akcji w Spółce
18:17 CAPITAL PARK S.A.: otrzymanie zawiadomienia o pośrednim zbyciu akcji w Spółce
22/09/21 22:03 CAPITAL PARK S.A.: rozpoczęcie negocjacji warunków umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta
03/09/21 00:49 CAPITAL PARK S.A.: CAPITAL PARK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
31/08/21 08:17  brak uprawnień Erste podniósł rekomendację dla Echo Investment do "akumuluj", obniżył dla Capital Park do "trzymaj"
13/08/21 11:12 CAPITAL PARK S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną
29/07/21 15:40  brak uprawnień Capital Park SA (1/2021) Capital Park Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021