info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.08, godz. 06:42
kontakt
PROPERTY

Komunikaty

01/12/22 19:44 brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia i wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki PROPERTY LEASE FUND S.A.
15/09/22 19:06 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki PROPERTY LEASE FUND S.A.
21/06/22 08:26 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki PROPERTY LEASE FUND S.A.
06/06/22 18:40 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki PROPERTY LEASE FUND
24/03/22 19:41 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki PROPERTY LEASE FUND S.A.
16/12/21 20:00 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki PROPERTY LEASE FUND S.A.
28/09/21 08:45 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki PROPERTY LEASE FUND S.A oraz nałożenia na tę spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą
08/02/21 18:44 brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki PROPERTY LEASE FUND S.A.
30/01/21 16:55 PROPERTY LEASE FUND S.A.: Lista akcjonariuszy powyżej 5%
16:48 brak uprawnień PROPERTY LEASE FUND SA (3/2021) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 stycznia 2021 r.
03/01/21 00:48 brak uprawnień PROPERTY LEASE FUND SA (2/2021) Rezygnacja Prezesa Zarządu
02/01/21 20:55 brak uprawnień PROPERTY LEASE FUND SA (1/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 stycznia 2021 r.
20:54 PROPERTY LEASE FUND S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 stycznia 2021 r.
31/12/20 16:15 brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki PROPERTY LEASE FUND SA na rynku NewConnect
17/12/20 20:35 PROPERTY LEASE FUND S.A.: Lista akcjonariuszy powyżej 5%