info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 14:27
kontakt
PIK

Komunikaty

06/12/21 13:25 ADATEX DEWELOPER S.A.: Podpisanie listu intencyjnego z Adatex sp. z o. o.
15/11/21 14:25  brak uprawnień ADATEX DEWELOPER SA (16/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 roku
02/11/21 16:46 ADATEX DEWELOPER S.A.: Zawarcie umowy o wykonawstwo II etapu Osiedle Gwiezdna w Sosnowcu
27/08/21 19:36  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D i E spółki ADATEX DEWELOPER SA
24/08/21 16:44  brak uprawnień ADATEX DEWELOPER SA (15/2021) Zmiany w składzie Zarządu
16:23  brak uprawnień ADATEX DEWELOPER SA (14/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
16:20 ADATEX DEWELOPER S.A.: Zawarcie Umowy sprzedaży nieruchomości
13:23  brak uprawnień ADATEX DEWELOPER SA (13/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
23/08/21 18:12  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na NewConnect akcji serii D i E spółki ADATEX DEWELOPER S.A
17:07  brak uprawnień ADATEX DEWELOPER SA (12/2021) Rezygnacja Prezes Zarządu
17:04  brak uprawnień ADATEX DEWELOPER SA (11/2021) Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2021 r
16/08/21 08:44  brak uprawnień ADATEX DEWELOPER SA (10/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 roku
30/06/21 14:40  brak uprawnień ADATEX DEWELOPER SA (9/2021) Treść uchwał podjętych na ZWZA dniu 30 czerwca 2021 r.
13:59 ADATEX DEWELOPER S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
11/06/21 09:12 ADATEX DEWELOPER S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta