info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 23:39
kontakt
OPTIGIS

Komunikaty

15/11/21 17:53  brak uprawnień OPTIGIS SA (13/2021) Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r.
07/10/21 19:30 OPTIGIS S.A.: Objęcie warrantów subskrypcyjnych w spółce zależnej
13/09/21 18:55  brak uprawnień OPTIGIS SA (12/2021) Zawarcie umowy na badanie sprawozdań finansowych za lata 2021-2023
16/08/21 17:21  brak uprawnień OPTIGIS SA (11/2021) Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2021 r.
13/08/21 18:08  brak uprawnień GPW komunikat - OPTIGIS SA
14/07/21 19:51 OPTIGIS S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
19:29 OPTIGIS S.A.: Zawiadomienie o transakcji dokonanej przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
13:14 OPTIGIS S.A.: Zawiadomienie o transakcji dokonanej przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
30/06/21 17:33 OPTIGIS S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % liczby głosów na walnym zgromadzeniu
17:25  brak uprawnień OPTIGIS SA (10/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.06.2021 r.
08/06/21 19:33  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D, J oraz K spółki OPTIGIS S.A.
01/06/21 18:46  brak uprawnień OPTIGIS SA (9/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
17/05/21 21:29  brak uprawnień OPTIGIS SA (8/2021) Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r.
04/05/21 22:33 OPTIGIS S.A.: Zawiadomienie o transakcji dokonanej przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
22:26 OPTIGIS S.A.: Zawiadomienie o transakcji dokonanej przez osoby pełniące obowiązki zarządcze