info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.10.03, godz. 16:11
kontakt
VIATRON

Komunikaty

21/09/23 19:28 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki VIATRON S.A. W UPADŁOŚCI
14/09/23 17:21 brak uprawnień VIATRON SA W UPADŁOŚCI (9/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 r.
04/08/23 20:53 brak uprawnień VIATRON SA W UPADŁOŚCI (8/2023) Zmiania terminu publikacji raportu za II kwartał 2023
17/07/23 17:22 brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki VIATRON S.A. W UPADŁOŚCI notowanych na rynku NewConnect
13/07/23 17:06 brak uprawnień VIATRON SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2023) Ogłoszenie upadłości VIATRON S.A. w upadłości
01/06/23 13:04 brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki VIATRON S.A. W RESTRUKTURYZACJI w związku z nieprzekazaniem raportu rocznego za rok obrotowy 2022
30/05/23 19:52 brak uprawnień VIATRON SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2023) Raport okresowy za I kwartał 2023 r.
08:33 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki VIATRON S.A. W RESTRUKTURYZACJI
11/05/23 15:14 brak uprawnień VIATRON SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2023) Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2023 r.
25/04/23 19:11 brak uprawnień VIATRON SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2023) Raport roczny za 2022 r. Viatron SA w restrukturyzacji
13/04/23 19:21 brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki VIATRON S.A. na rynku NewConnect
27/03/23 19:08 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółkiVIATRON S.A. W RESTRUKTURYZACJI
01/03/23 18:10 brak uprawnień GPW: Komunika - VIATRON S.A. w RESTRUKTURYZACJI
28/02/23 11:06 brak uprawnień VIATRON SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 r.
15/02/23 18:10 brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na NewConnect akcjami spółek w związku z nieprzekazaniem raportu kwartalnego lub skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2022