info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.04, godz. 16:23
kontakt
VIATRON

Komunikaty

21/11/22 17:53  brak uprawnień GPW: Komunikat - VIATRON
18/11/22 15:57  brak uprawnień VIATRON SA W RESTRUKTURYZACJI (19/2022) Temat: Raport okresowy za III kwartał 2022
10/11/22 10:34  brak uprawnień VIATRON SA W RESTRUKTURYZACJI (18/2022) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
24/10/22 18:12  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki VIATRON S.A. notowanych na rynku NewConnect
21/10/22 19:34 VIATRON S.A.: Informacja o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Viatron S.A.
13:53  brak uprawnień VIATRON SA W RESTRUKTURYZACJI (17/2022) Informacja o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Viatron S.A.
10/10/22 22:09 VIATRON S.A.: Informacja o umorzeniu postępowania układowego
21:57  brak uprawnień VIATRON SA W RESTRUKTURYZACJI (16/2022) Informacja o umorzeniu postępowania układowego
29/09/22 19:33 VIATRON S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 września 2022 roku
19:09  brak uprawnień VIATRON SA W RESTRUKTURYZACJI (15/2022) Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 29 września 2022 roku
02/09/22 21:18 VIATRON S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Viatron S.A. w restrukturyzacji wraz z projektami uchwał
21:05  brak uprawnień VIATRON SA (14/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Viatron S.A. w restrukturyzacji wraz z projektami uchwał
29/08/22 20:00  brak uprawnień VIATRON SA (13/2022) Informacja o złożeniu wniosku o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego
16/08/22 11:34  brak uprawnień VIATRON SA (12/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 r.
25/07/22 13:56 VIATRON S.A.: Informacja o podjęciu decyzji o nieskarżeniu wyroku o oddaleniu przez Sąd roszczeń Spółki oraz zleceniu przygotowania wniosku o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego, a w dalszej kolejności o otwarcie postępowania upadłościowego.