info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 22:19
kontakt
NOVAVIS

Komunikaty

07/12/21 17:00 NOVAVIS S.A.: Rejestracja połączenia VOOLT S.A. ze spółkami Voolt Sp. z o.o., Chata Sp. z. o.o. oraz SPV Energia Sp. z o.o.
15/11/21 19:22  brak uprawnień VOOLT SA (31/2021) Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku
10/11/21 20:00 NOVAVIS S.A.: Zawarcie umowy konsorcjum przez spółkę zależną od VOOLT S.A.
05/11/21 17:53  brak uprawnień VOOLT SA (30/2021) Raport miesięczny VOOLT S.A. za październik 2021 roku
04/11/21 17:00 NOVAVIS S.A.: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od VOOLT S.A.
14/10/21 17:04  brak uprawnień VOOLT SA (29/2021) Raport miesięczny VOOLT S.A. za wrzesień 2021 roku
13/10/21 17:08  brak uprawnień VOOLT SA (28/2021) Zmiana terminu publikacji Raportu Kwartalnego
12/10/21 18:00  brak uprawnień VOOLT SA (27/2021) Zmiana terminu publikacji Raportu Kwartalnego
30/09/21 17:00 NOVAVIS S.A.: Otrzymanie od spółki stowarzyszonej informacji o propozycji dofinansowania w ramach programu Innovation Fund Large Scale Projects
24/09/21 17:10  brak uprawnień VOOLT SA (26/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
17/09/21 11:05 NOVAVIS S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 17 września 2021 roku
11:00  brak uprawnień VOOLT SA (25/2021) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 17 września 2021 roku
14/09/21 19:15  brak uprawnień VOOLT SA (24/2021) Raport miesięczny VOOLT S.A. za sierpień 2021 roku
20/08/21 13:30 NOVAVIS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. wraz z projektami uchwał
 brak uprawnień VOOLT SA (23/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. wraz z projektami uchwał