info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.28, godz. 17:23
kontakt
STANDREW

Komunikaty

14/02/24 10:40 brak uprawnień STANDREW SA (4/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku STANDREW Spółka Akcyjna
09/02/24 09:01 brak uprawnień STANDREW SA (3/2024) Zmiana terminu przekazania raportu za IV kwartał 2023
16/01/24 17:20 brak uprawnień GPW Benchmark: komunikat - STANDREW
12/01/24 14:19 STANDREW S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
09/01/24 15:19 brak uprawnień STANDREW SA (2/2024) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki dokonana w związku z emisją akcji Spółki Serii F STANDREW Spółka Akcyjna
15:13 brak uprawnień STANDREW SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2024
14/12/23 14:49 brak uprawnień STANDREW SA (16/2023) Podpisanie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych za lata 2023-2025 Standrew Spółka Akcyjna
07/12/23 13:18 brak uprawnień STANDREW SA (15/2023) Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki
09:23 STANDREW S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki STANREW S.A. w dniu 6 grudnia 2023 r.
09:11 brak uprawnień STANDREW SA (14/2023) Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej
09:00 brak uprawnień STANDREW SA (13/2023) Przekazanie treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Standrew S.A. w dniu 6 grudnia 2023 r.
05/12/23 10:24 brak uprawnień STANDREW SA (12/2023) Rezygnacja z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz Członka Zarządu Spółki Standrew S.A.
10:17 brak uprawnień STANDREW SA (11/2023) Rezygnacja z pełnienia funkcji Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki Standrew S.A.
14/11/23 15:15 brak uprawnień STANDREW SA (10/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 roku
10/11/23 16:35 brak uprawnień STANDREW SA (9/2023) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 grudnia 2023 roku