info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.27, godz. 10:12
kontakt
STANDREW

Komunikaty

10/11/22 09:01 brak uprawnień STANDREW SA (12/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
29/07/22 13:04 brak uprawnień STANDREW SA (11/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
26/07/22 14:35 brak uprawnień STANDREW SA (10/2022) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za II kwartał 2022 r.
28/06/22 11:49 brak uprawnień STANDREW SA (9/2022) Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Standrew Spółka Akcyjna
11:28 brak uprawnień STANDREW SA (8/2022) Powołanie członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję Standrew Spółka Akcyjna
11:03 STANDREW S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki STANREW S.A. w dniu 27 czerwca 2022 r.
10:48 brak uprawnień STANDREW SA (7/2022) Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 27 czerwca 2022 roku
31/05/22 12:35 brak uprawnień STANDREW SA (6/2022) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2022 roku
12:10 STANDREW S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2022 roku
20/05/22 14:10 brak uprawnień STANDREW SA (5/2022) Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2021 r.
13/05/22 15:06 brak uprawnień STANDREW SA (4/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
11:06 STANDREW S.A.: Informacja o istotnym wzroście wyniku finansowego w I kwartale 2022 r.
14/02/22 12:51 brak uprawnień STANDREW SA (3/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku
08/02/22 13:20 brak uprawnień STANDREW SA (2/2022) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2021 r.
13/01/22 15:15 brak uprawnień STANDREW SA (1/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022