info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 04:32
kontakt
TELGAM

Komunikaty

15/11/21 09:45  brak uprawnień TELGAM SA (14/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 roku
04/10/21 09:46  brak uprawnień TELGAM SA (13/2021) Korekta raportu nr 12/2021 z dn. 4 października 2021 r. - Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H
09:28  brak uprawnień TELGAM SA (12/2021) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H
01/10/21 09:41 TELGAM S.A.: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
30/09/21 16:01 TELGAM S.A.: Zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców KRS spółki współzależnej Optical Net
22/09/21 19:38 TELGAM S.A.: Zawiązanie spółki współzależnej Optical Net i zakup sieci światłowodowej
20/09/21 13:24  brak uprawnień TELGAM SA (11/2021) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
09/09/21 13:38 TELGAM S.A.: Przystąpienie do negocjacji w sprawie przejęcie podmiotu zajmującego się eksploatacją i budową sieci światłowodowych
31/08/21 11:41 TELGAM S.A.: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
13/08/21 08:41  brak uprawnień TELGAM SA (10/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 roku
12/08/21 14:06  brak uprawnień TELGAM SA (9/2021) Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki
22/06/21 13:35 TELGAM S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 czerwca 2021 r.
13:30  brak uprawnień TELGAM SA (8/2021) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
18/06/21 10:41 TELGAM S.A.: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
10:16 TELGAM S.A.: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze