info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 14:24
kontakt
REMORSOL

Komunikaty

17/11/21 13:59 REMOR SOLAR S.A.: Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
15/11/21 17:14  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (16/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 roku
11/10/21 19:40 REMOR SOLAR S.A.: Zawarcie umowy na generalne wykonawstwo przy budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy ok. 1 MW
08/09/21 13:18 REMOR SOLAR S.A.: Zawarcie umowy na montaż konstrukcji oraz montaż modułów dla farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy ok. 4,4 MW na terenie Francji
20/08/21 13:36  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (15/2021) Zawarcie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
18/08/21 18:05  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (14/2021) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E
16/08/21 12:20  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (13/2021) Raport okresowy Spółki REMOR SOLAR POLSKA SA za II kwartał 2021 roku
10/08/21 16:40 REMOR SOLAR S.A.: Zawarcie umowy na dostawę i montaż konstrukcji oraz montaż modułów dla farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 2,1 MW.
01/07/21 21:36  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (12/2021) Życiorysy Członków Rady Nadzorczej
17:12 REMOR SOLAR S.A.: Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A i B oraz akcji na okaziciela serii E
30/06/21 23:14  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (11/2021) Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A i B
22:44 REMOR SOLAR S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ REMOR SOLAR POLSKA S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
22:38  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (10/2021) Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki
22:36  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (9/2021) Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta
22:33  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (8/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie