info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 01:11
kontakt
BVT

Komunikaty

01/07/22 18:46 BVT S.A.: Wypłata odsetek od obligacji serii M
30/06/22 14:26 BVT S.A.: Wypłata odsetek, wykup i umorzenie obligacji serii J
29/06/22 19:24 BVT S.A.: Nabycie i umorzenie części obligacji serii J
28/06/22 18:33  brak uprawnień BVT SA (16/2022) Uchwały głosowane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
18:01 BVT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2022 r.
15:13 BVT S.A.: Transakcje zrealizowane przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
14:57 BVT S.A.: Zawiadomienia akcjonariuszy o zmianie udziału w głosach
27/06/22 18:31 BVT S.A.: Nabycie i umorzenie części obligacji serii J
24/06/22 19:49 BVT S.A.: Nabycie i umorzenie części obligacji serii J
22/06/22 15:00 BVT S.A.: Transakcje zrealizowane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
14/06/22 13:23  brak uprawnień BVT SA (15/2022) Raport miesięczny za maj 2022 roku
10/06/22 17:03 BVT S.A.: Uruchomienie nowych obszarów działalności w zakresie obsługi kredytobiorców denominowanych we frankach szwajcarskich, a także oferowania rozwiązań technologicznych zapewniających wymagane prawem energetycznym i klimatycznym parametry jakościowe poboru energii przez użytkowników końcowych.
16:41 BVT S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 r.
16:07  brak uprawnień BVT SA (14/2022) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 r.
03/06/22 17:41  brak uprawnień BVT SA (13/2022) Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii N