info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.05, godz. 06:01
kontakt
TRINITY

Komunikaty

02/12/21 09:08  brak uprawnień Personnel Service chce wejść na giełdę; ma term sheet z Grupą Trinity (opis)
07:03  brak uprawnień Grupa Trinity ma term sheet dot. nabycia akcji Personnel Service
01/12/21 19:37 GRUPA TRINITY S.A.: Podpisanie Term Sheet z Personnel Service S.A.
20/11/21 02:20  brak uprawnień GRUPA TRINITY SA (23/2021) Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki oraz zmiana adresu Spółki
10/11/21 17:01  brak uprawnień GRUPA TRINITY SA (22/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 r.
29/10/21 17:08  brak uprawnień GRUPA TRINITY SA (21/2021) Uzupełnienie do raportu nr 18/2021 ? Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
11/10/21 21:18 GRUPA TRINITY S.A.: Podpisanie listu intencyjnego z Personnel Service S.A.
13/08/21 01:47  brak uprawnień GRUPA TRINITY SA (20/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 r.
28/06/21 23:55 GRUPA TRINITY S.A.: Zwolnienie Spółki z długu o istotnej wartości
23:50 GRUPA TRINITY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
23:43  brak uprawnień GRUPA TRINITY SA (19/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2021 r.
23:37  brak uprawnień GRUPA TRINITY SA (18/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
23:28  brak uprawnień GRUPA TRINITY SA (17/2021) Zmiany w składzie Zarządu Spółki
15/06/21 22:56 GRUPA TRINITY S.A.: Zbycie wszystkich udziałów w Borkbeit Holdings Ltd
10/06/21 13:29  brak uprawnień GRUPA TRINITY SA (16/2021) Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia