info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.06, godz. 18:15
kontakt
TRINITY

Komunikaty

30/06/22 23:39 GRUPA TRINITY S.A.: Podpisanie aneksu do Term Sheet z Personnel Service S.A.
09:07 GRUPA TRINITY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2022 roku
29/06/22 23:27  brak uprawnień GRUPA TRINITY SA (10/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
23:21  brak uprawnień GRUPA TRINITY SA (9/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2022 roku
02/06/22 16:53  brak uprawnień GRUPA TRINITY SA (8/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2022 r.
16:49 GRUPA TRINITY S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2022 r.
31/05/22 19:42  brak uprawnień GRUPA TRINITY SA (7/2022) Raport roczny za rok 2021
27/05/22 12:00  brak uprawnień GRUPA TRINITY SA (6/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2021
23/05/22 20:50  brak uprawnień GRUPA TRINITY SA (5/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2021
16/05/22 22:21  brak uprawnień GRUPA TRINITY SA (4/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 r.
09/05/22 23:02  brak uprawnień GRUPA TRINITY SA (3/2022) Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2022 r.
01/04/22 20:28 GRUPA TRINITY S.A.: Podpisanie aneksu do Term Sheet z Personnel Service S.A.
13/02/22 14:20  brak uprawnień GRUPA TRINITY SA (2/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 r.
31/01/22 19:56 GRUPA TRINITY S.A.: Podpisanie aneksu do Term Sheet z Personnel Service S.A.
14/01/22 16:09  brak uprawnień GRUPA TRINITY SA (1/2022) Daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku