info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.20, godz. 06:22
kontakt
GTRINITY

Komunikaty

20/06/24 20:02 GRUPA TRINITY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2024 roku
19:56  brak uprawnień GRUPA TRINITY SA (7/2024) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2024 roku
19:54  brak uprawnień GRUPA TRINITY SA (6/2024) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
24/05/24 19:06  brak uprawnień GRUPA TRINITY SA (5/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2024 r.
18:53 GRUPA TRINITY S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2024 r.
13/05/24 20:21  brak uprawnień GRUPA TRINITY SA (4/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 r.
11/04/24 10:39  brak uprawnień GRUPA TRINITY SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
10/04/24 16:37 GRUPA TRINITY S.A.: Pięć zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
13/03/24 22:34  brak uprawnień GRUPA TRINITY SA (2/2024) Raport roczny za rok 2023
12/03/24 20:08 GRUPA TRINITY S.A.: Podjęcie przez Zarząd uchwał w sprawie wyksięgowania części zobowiązań i należności oraz likwidacji umorzonych środków trwałych
25/01/24 15:20  brak uprawnień GRUPA TRINITY SA (1/2024) Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
12/11/23 16:59  brak uprawnień GRUPA TRINITY SA (8/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 r.
12/08/23 18:12  brak uprawnień GRUPA TRINITY SA (7/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 r.
28/06/23 19:42 GRUPA TRINITY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2023 roku
19:33  brak uprawnień GRUPA TRINITY SA (6/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2023 roku