info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.21, godz. 11:51
kontakt
AALLIANCE

Komunikaty

11/12/23 15:45 Arts Alliance S.A.: Zmiana stanu posiadania przez nowego Akcjonariusza
15:42 Arts Alliance S.A.: Zmiana stanu posiadania akcji przez Akcjonariusza
01/12/23 07:54 Arts Alliance S.A.: Zbycie akcji Medard S.A.
16/11/23 17:46  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (12/2023) Podpisanie umowy z firmą audytorską na badanie sprawozdania finansowego Emitenta za lata 2023-2024
14/11/23 18:48  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (11/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024
10/11/23 09:47  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (10/2023) Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku
23/08/23 14:34 Arts Alliance S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez podmiot związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
22/08/23 15:56  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (9/2023) Rejestracja przez Sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki
11/08/23 14:24  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (8/2023) Raport kwartalny za II kwartał 2023 roku
13/07/23 09:23 Arts Alliance S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
20/06/23 21:40 Arts Alliance S.A.: Objęcie nowych udziałów w jednostce stowarzyszonej z Emitentem - Aurora Studio Sp. z o.o.
22/05/23 15:18 Arts Alliance S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 22 maja 2023 roku
15:14  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (7/2023) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki
15:12  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (6/2023) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 maja 2023 roku
12/05/23 11:10  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (5/2023) Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku