info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 21:59
kontakt
AALLIANCE

Komunikaty

12/11/21 17:06  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (10/2021) Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku
24/08/21 19:22  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (9/2021) Podjęcie uchwały Zarządu Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego
13/08/21 10:44  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (8/2021) Raport kwartalny za II kwartał 2021 roku
14/05/21 16:44  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (7/2021) Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku
13/05/21 12:32  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (6/2021) Zakończenie konsolidacji wyników finansowych
06/05/21 19:36 Arts Alliance S.A.: Objęcie udziałów w spółce zależnej od Emitenta
29/04/21 17:31 Arts Alliance S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29 kwietnia 2021 roku
17:23  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (5/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A., które odbyło się w dniu 29 kwietnia 2021 roku
02/04/21 18:44 Arts Alliance S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arts Alliance S.A. na dzień 29 kwietnia 2021 roku
18:36  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (4/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arts Alliance S.A. na dzień 29 kwietnia 2021 roku
26/03/21 15:22 Arts Alliance S.A.: Zbycie udziałów Arts Alliance ASI spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie
23/03/21 17:34 Arts Alliance S.A.: Nabycie udziałów w Furia Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
22/03/21 10:09  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (3/2021) Raport roczny za 2020 rok
15/03/21 14:47  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (2/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok
28/01/21 14:18  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku