info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.10, godz. 17:11
kontakt
FKDSA

Komunikaty

19/07/22 19:55 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 20% udziału w kapitale zakładowym oraz przekroczenie 20% w ogóle głosów
18/07/22 22:15 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
13/07/22 12:34 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Ogłoszenie przez Sąd Rejonowy w Szczecinie upadłości spółki zależnej Drewex sp. z o.o.
12:26  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (8/2022) Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu
12:07  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (7/2022) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
12:05 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Podpisanie aneksu do umowy pożyczki przez spółkę zależną
12:01 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną
12/07/22 22:56  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (6/2022) Podpisanie umowy na badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za rok 2020 i 2021
22/06/22 10:54 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Otrzymanie od prezesa zarządu Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
10:21  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (5/2022) Nałożenie na Emitenta kary upomnienia
20/06/22 19:43  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
13/06/22 18:29 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Otrzymanie od podmiotu powiązanego z prezesem zarządu Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. notyfikacji otransakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
18:08 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 20 % udziału wogólnej liczbie głosów na WZA
17:44 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 15% udziału w
31/05/22 20:43  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (4/2022) Korekta raportu EBI 1/2022 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r. oraz informacja o incydentalnym naruszeniu Dobrych Praktyk spółek notowanych na Ne