info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.05, godz. 06:18
kontakt
KANCELWE

Komunikaty

15/11/21 15:17  brak uprawnień INKASO WEC SA (22/2021) Raport okresowy Spółki za III kwartał 2021 r.
15:16  brak uprawnień INKASO WEC SA (21/2021) Raport okresowy Spółki za III kwartał 2021 r.
29/10/21 21:01 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Publikacja Dokumentu Ofertowego w związku z publiczną ofertą obligacji serii F
20:39  brak uprawnień INKASO WEC SA (20/2021) Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii F
06/09/21 17:07 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
16:40 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
18/08/21 15:18 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Podpisanie istotnych umów współpracy
16/08/21 18:31  brak uprawnień INKASO WEC SA (19/2021) Raport okresowy Spółki za II kwartał 2021 r.
03/08/21 18:11  brak uprawnień INKASO WEC SA (18/2021) KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC: Uchwała Zarządu w przedmiocie dojścia do skutku emisji obligacji serii E oraz dokonania ich przydziału
18:05 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Przydział obligacji serii E
27/07/21 11:06 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
14/07/21 16:37 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Aneks o przedłużeniu finansowania do Umowy Kredytu odnawialnego
05/07/21 21:25 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 roku.
30/06/21 19:44  brak uprawnień Inkaso WEC wypłaci 0,04 zł dywidendy na akcję
19:28  brak uprawnień INKASO WEC SA (17/2021) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy