info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.06, godz. 18:29
kontakt
KANCELWE

Komunikaty

21/06/22 07:00  brak uprawnień Inkaso WEC wypłaci 0,04 zł dywidendy na akcję
20/06/22 21:45 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2022 roku.
21:11  brak uprawnień INKASO WEC SA (11/2022) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy
21:08  brak uprawnień INKASO WEC SA (10/2022) ść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
14/06/22 10:49 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: INFORMACJA O ZAKUPIE PAKIETU WIERZYTELNOŚCI
04/06/22 08:58 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: zakup pakietu wierzytelności nieprzeterminowanych
16/05/22 18:12  brak uprawnień INKASO WEC SA (9/2022) Raport okresowy Spółki za I kwartał 2022 r.
13/05/22 22:05 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. wraz z projektami uchwał
21:29  brak uprawnień INKASO WEC SA (8/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Kancelaria Prawna - Inkaso WEC? S.A. wraz z projektami uchwał
09:16  brak uprawnień Inkaso WEC chce wypłacić 0,03 zł dywidendy na akcję
09:10  brak uprawnień INKASO WEC SA (7/2022) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
01/04/22 10:18 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Podpisanie listu intencyjnego dot. nabycia spółki z branży wierzytelności
10:07  brak uprawnień INKASO WEC SA (6/2022) Powołanie członka Rady Nadzorczej
31/03/22 12:27  brak uprawnień INKASO WEC SA (5/2022) Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki
18/03/22 12:40  brak uprawnień INKASO WEC SA (4/2022) Raport roczny Spółki za 2021 rok obrotowy