info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.24, godz. 20:24
kontakt
KANCELWE

Komunikaty

31/01/24 16:52  brak uprawnień INKASO WEC SA (2/2024) Wykup obligacji serii F
29/01/24 10:15  brak uprawnień INKASO WEC SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
04/01/24 17:01 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
29/12/23 07:51 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
07:14  brak uprawnień INKASO WEC SA (13/2023) Temat: Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
14/11/23 20:21  brak uprawnień INKASO WEC SA (12/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 r.
14/08/23 22:53  brak uprawnień INKASO WEC SA (11/2023) Raport kwartalny Emitenta za II kwartał 2023 roku
11/08/23 21:18 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Zawarcie umowy ramowej w zakresie finansowania
21:11 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Otrzymanie powiadomień o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
17/07/23 12:57  brak uprawnień Inkaso WEC zaprasza do sprzedaży do 282 tys. akcji spółki po cenie 4 zł za akcję
12:47 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Publikacja zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji
30/06/23 11:22 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych
11:13 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: : Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2023 roku.
02/06/23 23:19 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. wraz z projektami uchwał
15:24  brak uprawnień INKASO WEC SA (10/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Kancelaria Prawna - Inkaso WEC? S.A. wraz z projektami uchwał