info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.27, godz. 03:12
kontakt
AIGAMES

Komunikaty

25/11/22 14:59 ALL IN! GAMES S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 grudnia 2022 r. wraz z projektami uchwał
24/11/22 23:27 ALL IN! GAMES S.A.: Podjęcie decyzji o zamiarze zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w drodze wniesienia aportu do podmiotu zależnego
23/11/22 20:01  brak uprawnień One More Level zawarło z Take-Two Interactive Software umowę na grę "Cyber Slash"
31/10/22 13:35 ALL IN! GAMES S.A.: Zawarcie aneksu do listu intencyjnego z PIE Consulting sp. z o.o.
21/10/22 10:33 ALL IN! GAMES S.A.: Zarejestrowanie w KRS spółki zależnej Taming Chaos
30/09/22 17:23 ALL IN! GAMES S.A.: ALL IN! GAMES S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
23/09/22 16:04  brak uprawnień All in! Games i Ovid Works rozwiązali umowę wydawniczą dot. gry Metamorphosis
15:58 ALL IN! GAMES S.A.: Zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa z podmiotem zależnym
15:48 ALL IN! GAMES S.A.: Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za I półrocze 2022 r
15:36 ALL IN! GAMES S.A.: Zawarcie porozumienia ws. rozwiązania umowy o współpracy (wydawniczej) ze spółką Ovid Works S.A. dot. gry Metamorphosis
16/09/22 22:47 ALL IN! GAMES S.A.: Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej
06/09/22 16:37 ALL IN! GAMES S.A.: Zawarcie porozumienia do warunkowej umowy przedwstępnej sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa z podmiotem zależnym
05/09/22 17:14 ALL IN! GAMES S.A.: Podpisanie listu intencyjnego z PIE Consulting sp. z o.o.
31/08/22 20:15 ALL IN! GAMES S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 31 sierpnia 2022 r.
20:10 ALL IN! GAMES S.A.: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2022 r.