info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 08:31
kontakt
AIGAMES

Komunikaty

30/06/22 17:04 ALL IN! GAMES S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 30 czerwca 2022 r.
16:57 ALL IN! GAMES S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki All In! Games S.A.
16:49 ALL IN! GAMES S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.
16:43 ALL IN! GAMES S.A.: Wygaśnięcie umów lock up dotyczących akcji serii H Spółki
14:43 ALL IN! GAMES S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej All In! Games S.A.
27/06/22 20:25 ALL IN! GAMES S.A.: Zawarcie aneksu nr 2 do warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa z podmiotem zależnym
15/06/22 11:50 ALL IN! GAMES S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 27/2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. - "Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r."
03/06/22 09:32 ALL IN! GAMES S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.
31/05/22 13:45 ALL IN! GAMES S.A.: Zawarcie aneksu do warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa z podmiotem zależnym
30/05/22 17:06 ALL IN! GAMES S.A.: ALL IN! GAMES S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/05/22 16:58 ALL IN! GAMES S.A.: Otrzymanie postanowienia w sprawie zarejestrowania przez Sąd zmian Statutu Spółki
18/05/22 18:55 ALL IN! GAMES S.A.: Zawarcie umowy wydawniczej - gra Universe for Sale
29/04/22 23:38 ALL IN! GAMES S.A.: Odebranie postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania w przedmiocie zatwierdzenia prospektu
28/04/22 20:08 ALL IN! GAMES S.A.: ALL IN! GAMES S.A.
19:02 ALL IN! GAMES S.A.: ALL IN! GAMES S.A.