info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.27, godz. 02:05
kontakt
BRASTER

Komunikaty

25/11/22 19:37 BRASTER S.A.: Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
24/11/22 18:34  brak uprawnień GPW: w sprawie uchylenia szczególnego oznaczenia instrumentów finansowych spółki BRASTER S.A. notowanych na Głównym Rynku GPW
23/11/22 19:45  brak uprawnień Przyspieszone postępowanie układowe Brastera zakończone
19:21 BRASTER S.A.: Uprawomocnienie się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu przyjętego w przyspieszonym postępowaniu układowym Spółki
21/11/22 20:46 BRASTER S.A.: BRASTER S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
10/11/22 16:44 BRASTER S.A.: Podsumowanie oferty sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki
13/10/22 11:36 BRASTER S.A.: Wspólne inicjatywy Genworks Health Private Ltd i Spółki w zakresie profilaktyki raka piersi w Indiach oraz i promocji urządzeń medycznych Spółki
09:11 BRASTER S.A.: Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
12/10/22 13:45 BRASTER S.A.: Zatwierdzenie przez Sąd układu przyjętego w przyspieszonym postępowaniu układowym Spółki
10/10/22 11:08 BRASTER S.A.: Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
07/10/22 16:22 BRASTER S.A.: Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
06/10/22 16:47 BRASTER S.A.: Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
05/10/22 10:12 BRASTER S.A.: Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
04/10/22 11:17 BRASTER S.A.: Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
03/10/22 15:33 BRASTER S.A.: Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.