info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.12.10, godz. 11:02
kontakt
XBSPROLOG

Komunikaty

22/11/23 18:50 XBS PRO-LOG S.A.: Spłata obligacji od XBS Logistics Sp. z o.o.
18:14 XBS PRO-LOG S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 19 grudnia 2023 roku XBS PRO-LOG Spółka akcyjna
17:53  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (23/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 19 grudnia 2023 roku XBS PRO-LOG Spółka akcyjna
21/11/23 15:21 XBS PRO-LOG S.A.: Otrzymanie przez Emitenta spłaty pożyczki udzielonej na podstawie umowy z dnia 28 grudnia 2020 r.
17/11/23 18:54 XBS PRO-LOG S.A.: Negocjacje w przedmiocie pozyskania finansowania dłużnego
13/11/23 19:19 XBS PRO-LOG S.A.: Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 6 listopada 2023 r., posiadających powyżej 5% udziału w głosach
08:49  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (22/2023) Raport okresowy za I kwartał roku obrotowego 2023/2024 XBS PRO-LOG Spółka akcyjna
06/11/23 15:47  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (21/2023) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2022/2023
15:42  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (20/2023) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 listopada 2023 roku
09/10/23 14:41  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (19/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 6 listopada 2023 roku XBS PRO-LOG Spółka akcyjna
14:28 XBS PRO-LOG S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 6 listopada 2023 roku XBS PRO-LOG Spółka akcyjna
14:16  brak uprawnień XBS Pro-Log chce wypłacić 7,6 zł dywidendy na akcję
13:59 XBS PRO-LOG S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2022/2023
06/10/23 12:22  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (18/2023) Raport roczny za rok obrotowy 2022/2023
03/10/23 11:29  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (17/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2022/2023 XBS PRO-LOG Spółka akcyjna