info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.01, godz. 06:08
kontakt
XBSPROLOG

Komunikaty

31/05/22 16:43 XBS PRO-LOG S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
27/05/22 10:21 XBS PRO-LOG S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
23/05/22 09:33 XBS PRO-LOG S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
13/05/22 15:35  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (2/2022) RAPORT za III kwartał roku obrotowego 2021/2022
13/04/22 13:02 XBS PRO-LOG S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
12/04/22 16:05 XBS PRO-LOG S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
25/02/22 16:15 XBS PRO-LOG S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
23/02/22 15:37 XBS PRO-LOG S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
18/02/22 10:43 XBS PRO-LOG S.A.: Udzielenie poręczenia za zobowiązania spółki dominującej
11/02/22 11:43  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (1/2022) Raport okresowy za II kwartał roku obrotowego 2021/2022
28/12/21 15:14 XBS PRO-LOG S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
16/12/21 15:56 XBS PRO-LOG S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
14/12/21 12:09 XBS PRO-LOG S.A.: Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 3 grudnia 2021 r., posiadających co najmniej 5% udziału w głosach
03/12/21 18:01  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (15/2021) powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję
17:59  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (14/2021) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2020/2021