info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 12:51
kontakt
XBSPROLOG

Komunikaty

03/12/21 18:01 brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (15/2021) powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję
17:59 brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (14/2021) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2020/2021
17:56 brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (13/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie XBS Pro-Log S.A, które odbyło się w dniu 3 grudnia 2021 roku
12/11/21 13:33 brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (12/2021) Raport okresowy za I kwartał roku obrotowego 2021/2022
07/11/21 18:24 brak uprawnień XBS Pro-Log chce wypłacić 2,90 zł dywidendy na akcję
06/11/21 14:40 XBS PRO-LOG S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2020/2021
14:23 XBS PRO-LOG S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 3 grudnia 2021 roku
14:16 brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (11/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 3 grudnia 2021 roku
14:00 brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (10/2021) Raport roczny za rok obrotowy 2010/2021 XBS Pro-Log S.A.
05/11/21 15:16 brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (9/2021) Uzupełnienie raportu bieżącego EBI nr 14/2020
28/10/21 08:25 brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (8/2021) Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2021 roku
13/10/21 17:53 brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - XBS Pro-Log
15:00 XBS PRO-LOG S.A.: Zmiana stanu posiadania
11/10/21 15:19 XBS PRO-LOG S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
08/10/21 14:49 brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (7/2021) Powołanie Zarządu na nową kadencję