info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.10.02, godz. 14:26
kontakt
EXAMOBIL

Komunikaty

11/08/23 22:57 EXAMOBILE S.A.: Odstąpienie od publikowania informacji o osiągnięciu kolejnych przychodów od Kontrahenta
06:57  brak uprawnień EXAMOBILE SA (10/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
18/07/23 19:12  brak uprawnień EXAMOBILE SA (9/2023) Rejestracja zmian w Statucie Spółki
29/06/23 21:39 EXAMOBILE S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na WZA w dniu 29 czerwca 2023 r.
21:24  brak uprawnień EXAMOBILE SA (8/2023) Podjęcie uchwały dotyczącej zmian w Statucie Spółki
21:13 EXAMOBILE S.A.: Wprowadzenie Programu Motywacyjnego na lata 2023-2026
16:37  brak uprawnień EXAMOBILE SA (7/2023) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy o wypłacie dywidendy
16:29  brak uprawnień EXAMOBILE SA (6/2023) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2023 r.
31/05/23 22:49  brak uprawnień EXAMOBILE SA (5/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał
22:39 EXAMOBILE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał
25/05/23 13:08 EXAMOBILE S.A.: Podpisanie listu intencyjnego
18/05/23 06:53  brak uprawnień Klienci PKO BP złożyli ponad 48 tys. wniosków o mediację umów kredytów frankowych
25/04/23 20:33 EXAMOBILE S.A.: Aktualizacja informacji dotyczących propozycji nowego Programu Motywacyjnego na lata 2023-2026
14/04/23 21:26 EXAMOBILE S.A.: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok 2022 oraz wypłaty dywidendy
20/03/23 17:27 EXAMOBILE S.A.: Rekomendacja Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy