info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.01, godz. 06:43
kontakt
OTLOGIS

Komunikaty

29/06/22 21:06 OT LOGISTICS: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.07.2022 r. wraz z projektami uchwał
20:02 OT LOGISTICS: Zmiany w Zarządzie OT LOGISTICS S.A.
28/06/22 19:15 OT LOGISTICS: Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. w dniu 28.06.2022 r. oraz treść uchwał podjętych do momentu zarządzenia przerwy
18:54 OT LOGISTICS: Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. oraz powołanie Członka Rady
22/06/22 19:26 OT LOGISTICS: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki
14/06/22 17:57 OT LOGISTICS: Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii E
01/06/22 21:26 OT LOGISTICS: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2022 r. wraz z projektami uchwał
27/05/22 18:50  brak uprawnień OT Logistics chce wypłacić 1 zł dywidendy na akcję
18:40 OT LOGISTICS: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2021
25/05/22 22:01 OT LOGISTICS: Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
24/05/22 15:07  brak uprawnień OT Logistics może przekroczyć cele finansowe na 2022 rok (opis)
13:50  brak uprawnień OT Logistics może przekroczyć cele finansowe na 2022 rok
08:52  brak uprawnień OT Logistics miał w I kw. '22 21 mln zł EBITDA oraz 5,9 mln zł zysku netto
08:14 OT LOGISTICS: OT LOGISTICS formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/04/22 22:06 OT LOGISTICS: OT LOGISTICS formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową