info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.24, godz. 07:19
kontakt
OTLOGIS

Komunikaty

01/02/24 13:19  brak uprawnień OT Logistics szacuje, że miało w 2023 r. około 160 mln zł zysku netto
12:59 OT LOGISTICS: Szacunkowe wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej OT Logistics za 2023 rok
25/01/24 10:41 OT LOGISTICS: Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2024
22/11/23 11:56  brak uprawnień OT Logistics wciąż obserwuje stagnację w zakresie importu węgla
21/11/23 18:39 OT LOGISTICS: OT LOGISTICS formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/11/23 14:41  brak uprawnień Spółka zależna OT Logistics podpisała umowę na rozbudowę OTPŚ; koszt to ok. 40 mln zł
14:15 OT LOGISTICS: Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta, OT Port Świnoujście S.A., umowy na realizację rozbudowy terminala AGRO
06/11/23 17:01 OT LOGISTICS: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 31.10.2023 r.
31/10/23 20:04  brak uprawnień OT Logistics wypłaci na każdą akcję 2,86 zł zaliczki na dywidendę za 2023 rok
19:35 OT LOGISTICS: Decyzja Zarządu OT Logistics o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2023 r. oraz Zgoda Rady Nadzorczej Spółki
18:17 OT LOGISTICS: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31.10.2023 r.
23/10/23 16:56 OT LOGISTICS: Informacja o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
16:15 OT LOGISTICS: Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie - zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji
11/10/23 15:12 OT LOGISTICS: Asymilacja akcji serii E z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym oraz wprowadzenie akcji serii E do obrotu giełdowego
06/10/23 18:03 OT LOGISTICS: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii E - ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii E po asymilacji