info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 13:41
kontakt
OTLOGIS

Komunikaty

07/12/21 12:40 OT LOGISTICS: Informacja o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
02/12/21 15:01 OT LOGISTICS: Delegowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu OT Logistics. S.A.
30/11/21 18:49 OT LOGISTICS: Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 22.12.2021 r.
29/11/21 12:46  brak uprawnień OT Logistics chce do końca kwietnia '22 refinansować zadłużenie; myśli o dywidendzie za '21
26/11/21 17:59 OT LOGISTICS: OT LOGISTICS formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/11/21 08:49  brak uprawnień OT Logistics zawarł z grupą Rhenus porozumienie o współpracy w zakresie wzajemnego świadczenia usług
08/11/21 17:33 OT LOGISTICS: Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H, zamknięcie obrad Zgromadzenia oraz zakończenie procesu rozliczenia Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu Obligacji Serii H oraz Obligacji Serii G
02/11/21 19:50 OT LOGISTICS: Zawiadomienie o dniu Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu Obligacji Serii H
29/10/21 21:14 OT LOGISTICS: Zawarcie i wejście w życie dokumentacji z Głównymi Wierzycielami Finansowymi w sprawie przesunięcia terminów spłaty kredytów i obligacji
28/10/21 18:03 OT LOGISTICS: Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia
07:26  brak uprawnień Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali o emisji do 1,7 mln akcji serii E
27/10/21 20:50 OT LOGISTICS: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 27.10.2021 r.
20:45 OT LOGISTICS: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 27.10.2021 r.
26/10/21 16:44 OT LOGISTICS: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zwołane na dzień 27.10.2021 r. - uzupełnienie do projektu uchwały
22/10/21 20:03 OT LOGISTICS: Zamknięcie transakcji sprzedaży wszystkich posiadanych przez Spółkę akcji w spółce zależnej Emitenta - C. Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni