info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 11:22
kontakt
MASTERPH

Komunikaty

04/07/22 12:41 MASTER PHARM S.A.: Informacja o przymusowym wykupie akcji
09:02  brak uprawnień Master Pharm ogłasza przymusowy wykup swoich akcji po 6,10 zł/szt
08:36  brak uprawnień Informacja o przymusowym wykupie akcji spółki MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi
08:29  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki MASTER PHARM
29/06/22 14:35 MASTER PHARM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Master Pharm S.A. w dniu 29 czerwca 2022 r.
14:29 MASTER PHARM S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Master Pharm S.A. w dniu 29 czerwca 2022 r.
13/06/22 18:03 MASTER PHARM S.A.: Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokumentów związanych z zamiarem nabycia akcji w drodze przymusowego wykupu
17:47 MASTER PHARM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 87 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej
17:01 MASTER PHARM S.A.: Zawarcie przez Spółkę aneksu do porozumienia akcjonariuszy, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie
07/06/22 14:41 MASTER PHARM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 87 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej
14:38 MASTER PHARM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 69A ust. 1 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej
14:35 MASTER PHARM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej
14:32 MASTER PHARM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 69A ust. 1 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej
06/06/22 17:39  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - Master Pharm
03/06/22 13:37 MASTER PHARM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał