info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 11:43
kontakt
INVENTION

Komunikaty

29/06/22 20:12 INVENTIONMED S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
20:07  brak uprawnień INVENTIONMED SA (8/2022) Powołanie Członka Rady Nadzorczej
20:05  brak uprawnień INVENTIONMED SA (7/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2022 r.
03/06/22 13:39 INVENTIONMED S.A.: ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 29 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
13:33  brak uprawnień INVENTIONMED SA (6/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2021 r. wraz z projektami uchwał
31/05/22 17:31  brak uprawnień INVENTIONMED SA (5/2022) Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2021 roku
17:28  brak uprawnień INVENTIONMED SA (4/2022) Raport roczny za rok 2021
16/05/22 18:37  brak uprawnień INVENTIONMED SA (3/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
14/02/22 18:53  brak uprawnień INVENTIONMED SA (2/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku
26/01/22 12:30  brak uprawnień INVENTIONMED SA (1/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2022
15/11/21 17:44  brak uprawnień INVENTIONMED SA (11/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 roku
28/10/21 20:02 INVENTIONMED S.A.: Informacja o zaklasyfikowaniu do finalnego etapu aplikacji o fundusz
13/10/21 19:00 INVENTIONMED S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
18:56 INVENTIONMED S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
16/08/21 18:28  brak uprawnień INVENTIONMED SA (10/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 roku