info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 12:30
kontakt
PHN

Komunikaty

02/12/21 17:36 PHN S.A.: Komunikat działu operacyjnego KDPW
01/12/21 17:23 PHN S.A.: Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C oraz data pierwszego notowania
30/11/21 17:46  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
25/11/21 07:20 PHN S.A.: PHN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/11/21 17:42 PHN S.A.: Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C
07/10/21 17:49 PHN S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2021 r.
04/10/21 17:31 PHN S.A.: Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
16/09/21 08:21  brak uprawnień Zysk netto PHN w drugim kwartale '21 wzrósł do 5,2 mln zł
07:26 PHN S.A.: PHN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
29/07/21 17:22  brak uprawnień PHN SA (1/2021) Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
29/06/21 17:23  brak uprawnień PHN wypłaci 0,35 zł dywidendy na akcję
17:18 PHN S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 29 czerwca 2021 r.
PHN S.A.: Dywidenda za rok obrotowy 2020
17:17 PHN S.A.: Treść uchwał rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2021 r.
11/06/21 17:09 PHN S.A.: Komunikat działu operacyjnego KDPW