info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.04, godz. 15:21
kontakt
PHN

Komunikaty

24/11/22 08:43  brak uprawnień Zysk netto PHN po trzech kw. 2022 r. wzrósł o 25 proc. rdr do 54,4 mln zł
07:31 PHN S.A.: PHN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/10/22 17:20 PHN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta znaczącej umowy kredytowej
14/09/22 09:02  brak uprawnień Grupa PHN poprawiła wyniki w I półroczu, chociaż sytuacja na rynku pogarsza się
07:32 PHN S.A.: PHN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
25/08/22 17:17 PHN S.A.: Powołanie Wiceprezesa - Członka Zarządu ds. Inwestycji
28/07/22 17:38 PHN S.A.: Powołanie Członka Zarządu ds. Finansowych
28/06/22 17:34  brak uprawnień PHN wypłaci 0,36 zł dywidendy na akcję
17:21 PHN S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 28 czerwca 2022 r.
17:20 PHN S.A.: Dywidenda za rok obrotowy 2021
PHN S.A.: Treść uchwał rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2022 r.
27/06/22 17:34 PHN S.A.: Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję
02/06/22 12:52  brak uprawnień PHN rozpoczyna pierwszą inwestycję mieszkaniową we Wrocławiu
01/06/22 17:26 PHN S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
26/05/22 07:35  brak uprawnień Zysk netto j.d. PHN w I kw. wyniósł 22,3 mln zł wobec 29,6 mln zł rok wcześniej