info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.21, godz. 15:08
kontakt
PHN

Komunikaty

19/02/24 14:13  brak uprawnień Grupa PHN chce rozwijać segment wielkoskalowej fotowoltaiki
15/02/24 17:25 PHN S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 marca 2024 r. wraz z projektami uchwał
05/02/24 17:24  brak uprawnień PHN rozważa emisję obligacji serii D
17:16 PHN S.A.: Informacja o rozważanej emisji obligacji serii D
30/01/24 17:26 PHN S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024
29/01/24 17:58 PHN S.A.: Rezygnacja osoby nadzorującej
24/01/24 17:44 PHN S.A.: Zawarcie umowy z bankiem PKO Bank Polski S.A. o przeprowadzeniu mediacji w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP
23/11/23 08:31  brak uprawnień Zysk netto grupy PHN w III kw. 2023 r. wyniósł 21,2 mln zł (opis)
07:45  brak uprawnień Zysk netto grupy PHN w III kw. 2023 r. wyniósł 21,2 mln zł
07:31 PHN S.A.: PHN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/11/23 17:16 PHN S.A.: Rejestracja przez sąd nowego Statutu Spółki
13/09/23 07:32 PHN S.A.: PHN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
28/07/23 17:17 PHN S.A.: Powołanie Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi
24/07/23 17:18 PHN S.A.: Informacja o wprowadzeniu do obrotu i pierwszym dniu notowań obligacji serii C
21/07/23 17:28  brak uprawnień GPW: Komunikat - POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI