info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.24, godz. 08:12
kontakt
TERMOREX

Komunikaty

19/01/23 08:14 TERMO-REX S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku.
29/11/22 13:18 TERMO-REX S.A.: TERMO-REX S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/10/22 15:13 TERMO-REX S.A.: Informacja o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
06/10/22 09:44 TERMO-REX S.A.: Informacja o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
29/09/22 13:23 TERMO-REX S.A.: TERMO-REX S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
15/09/22 15:21 TERMO-REX S.A.: Uzupełnienie informacji zawartych w wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 września 2022 roku.
08/09/22 13:55 TERMO-REX S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo-Rex SA.
11:52 TERMO-REX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
11/08/22 12:27 TERMO-REX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA
09/08/22 09:23 TERMO-REX S.A.: Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgrmoadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 18 sierpnia 2022r.
28/07/22 08:26 TERMO-REX S.A.: Uzupełnienie załącznika do raportu bieżącego nr 10/2022 z dnia 21 lipca 2022r.
21/07/22 12:00 TERMO-REX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA
27/05/22 09:32 TERMO-REX S.A.: TERMO-REX S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/04/22 19:05 TERMO-REX S.A.: TERMO-REX S.A.
18:13 TERMO-REX S.A.: TERMO-REX S.A.