info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 14:25
kontakt
TERMOREX

Komunikaty

26/11/21 14:06 TERMO-REX S.A.: TERMO-REX S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
05/10/21 17:19 TERMO-REX S.A.: Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązku zarządcze
27/09/21 13:05 TERMO-REX S.A.: TERMO-REX S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
18/08/21 08:20 TERMO-REX S.A.: Uzupełnienie załącznika do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 9 lipca 2021r.
06/08/21 14:15 TERMO-REX S.A.: Powołanie Rady Nadzorczej Termo-Rex SA nowej kadencji.
13:59 TERMO-REX S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo-Rex SA.
13:49 TERMO-REX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
30/07/21 11:32  brak uprawnień TERMO-REX SA (1/2021) Termo-Rex Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
09/07/21 12:04 TERMO-REX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA
26/05/21 13:01 TERMO-REX S.A.: TERMO-REX S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/04/21 12:42 TERMO-REX S.A.: TERMO-REX S.A. formularz raportu rocznego
11:39 TERMO-REX S.A.: TERMO-REX S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
25/01/21 10:01 TERMO-REX S.A.: Terminy przekazania do wiadomości publicznej przez Termo-Rex SA raportów okresowych w 2021 roku.
20/11/20 12:07 TERMO-REX S.A.: TERMO-REX S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/10/20 11:55 TERMO-REX S.A.: Zawarcie umowy znaczącej z Daeah Engineering & Construction Co. Ltd Sp. z o.o.