info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.01, godz. 19:44
kontakt
UNIMOT

Komunikaty

29/06/22 15:53 UNIMOT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ w dniu 29 czerwca 2022 r.
15:37 UNIMOT S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2022 r.
20/06/22 14:00  brak uprawnień Decyzja KE obejmuje zgodę na wykonanie środków zaradczych, w ramach których Unimot nabędzie Lotos Terminale (opis)
13:34  brak uprawnień Decyzja KE obejmuje zgodę na wykonanie środków zaradczych, w ramach których Unimot nabędzie Lotos Terminale
13:16 UNIMOT S.A.: Spełnienie się istotnego warunku nabycia przez spółkę zależną od Emitenta 100% akcji LOTOS Terminale S.A.
15/06/22 19:45 UNIMOT S.A.: Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29 czerwca 2022 r.
19:16 UNIMOT S.A.: Przychody ze sprzedaży w maju 2022 r. - wstępne dane
14/06/22 14:57 UNIMOT S.A.: Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
13/06/22 09:40 UNIMOT S.A.: Informacja o transakcji osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
08/06/22 20:32 UNIMOT S.A.: Wniosek akcjonariusza o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 r.
02/06/22 17:13 UNIMOT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIMOT S.A. na dzień 29 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
16:56  brak uprawnień Unimot reorganizuje grupę, działalność handlu paliwami trafi do spółki Unimot Paliwa
16:00 UNIMOT S.A.: Podjęcie przez Zarząd Spółki decyzji o przeniesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta do spółki zależnej oraz o istotnej zmianie przedmiotu działalności Emitenta
01/06/22 16:56 UNIMOT S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 23/2022 w związku z oczywistą omyłką
13:27  brak uprawnień Spółka z grupy Unimot sprzedała udziały spółki Naturalna Energia