info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.12.10, godz. 12:02
kontakt
BIOFACTO

Komunikaty

06/12/23 13:53 BIOFACTORY S.A.: Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do Zarządu Biofactory S.A. od dnia 01.01.2024 r.
04/12/23 09:59 BIOFACTORY S.A.: Rezygnacja Prezesa Zarządu Biofactory S.A.
31/10/23 00:08  brak uprawnień BIOFACTORY SA (15/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 r. Biofactory S.A.
20/10/23 14:28 BIOFACTORY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.10.2023 r.
14:11  brak uprawnień BIOFACTORY SA (14/2023) Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 20.10.2023 r. oraz życiorysy zawodowe nowych członków Rady Nadzorczej
04/10/23 11:35  brak uprawnień BIOFACTORY SA (13/2023) Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
29/09/23 10:39  brak uprawnień BIOFACTORY SA (12/2023) Korekta raportu o zmianie Animatora
26/09/23 12:42  brak uprawnień BIOFACTORY SA (11/2023) zmiana Animatora od dnia 1.11.2023 r.
20/09/23 15:18 BIOFACTORY S.A.: Zwołanie NWZ Biofactory SA na 20.10.2023
15:03  brak uprawnień BIOFACTORY SA (10/2023) Zwołanie NWZ Biofactory SA na 20.10.2023
15/09/23 16:19 BIOFACTORY S.A.: Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
15:04 BIOFACTORY S.A.: Zawiadomienia o transakcjach osób zobowiązanych (MAR art. 19)
14:53 BIOFACTORY S.A.: Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
11/09/23 11:29  brak uprawnień BIOFACTORY SA (9/2023) Zawiadomienie od Piotra Karpa w sprawie porozumienia akcjonariuszy Biofactory S.A. o sprzedaży akcji
11:20 BIOFACTORY S.A.: Zawiadomienie od Piotra Karpa w sprawie porozumienia akcjonariuszy Biofactory S.A. o sprzedaży akcji