info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.10, godz. 16:28
kontakt
CENTURIO

Komunikaty

01/08/22 23:25 CENTURION FINANCE ASI S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy zakupu udziałów Milisystem sp. z o.o.
28/06/22 09:34 brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (12/2022) Powołanie członka Rady Nadzorczej
27/06/22 18:51 brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (11/2022) Treść uchwał podjętych przez ZWZ 27 czerwca 2022 roku
CENTURION FINANCE ASI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
08:41 brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (10/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
17/06/22 22:03 CENTURION FINANCE ASI S.A.: Zawarcie listu intencyjnego z SimKol sp. z o.o.
01/06/22 22:27 brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (9/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2022 roku
22:26 CENTURION FINANCE ASI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2022 roku
31/05/22 19:00 brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (8/2022) Raport roczny za rok 2021
25/05/22 19:25 brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (7/2022) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
19:21 brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (6/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2021
10/05/22 20:44 brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (5/2022) Raport 1Q 2022
24/02/22 09:08 brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (4/2022) Rejestracja zmiany Statutu Spółki
15/02/22 12:25 brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (3/2022) Korekta raportu okresowego za 4Q 2021
10/02/22 18:55 brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (2/2022) Raport 4Q 2021