info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 12:40
kontakt
HMINWEST

Komunikaty

04/12/21 17:20 HM INWEST S.A.: Podpisanie umów zakupu nieruchomości gruntowych położonych w Warszawie
02/12/21 13:52  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki HM INWEST S.A
01/12/21 12:15  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki HM INWEST S.A.
30/11/21 17:48 HM INWEST S.A.: HM INWEST S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/10/21 15:53 HM INWEST S.A.: Podpisanie warunkowych umów sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Warszawie
13/10/21 07:56 HM INWEST S.A.: Powołanie Wiceprezesa Zarządu
09/10/21 10:08 HM INWEST S.A.: Podpisanie przez spółkę zależną umowy o kredyt deweloperski
30/09/21 18:41 HM INWEST S.A.: HM INWEST S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
23/09/21 14:27 HM INWEST S.A.: Zakup udziałów w spółce celowej
13/08/21 13:51  brak uprawnień HM INWEST SA (1/2021) - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
10/08/21 15:00 HM INWEST S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
09/08/21 16:20 HM INWEST S.A.: Podpisanie umowy przedwstępnej na zakup nieruchomości w Poznaniu
12:21 HM INWEST S.A.: Odstąpienie od umowy przedwstępnej na zakup nieruchomości położonej w Warszawie
08/07/21 18:07 HM INWEST S.A.: Podpisanie przez spółkę zależną umowy o kredyt odnawialny
07/07/21 16:41 HM INWEST S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ HM Inwest S.A. w dniu 07.07.2021 r.