info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.28, godz. 01:36
kontakt
HMINWEST

Komunikaty

25/11/22 08:20 HM INWEST S.A.: HM INWEST S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
03/11/22 23:52 HM INWEST S.A.: Podpisanie umowy nabycia nieruchomości przez spółkę zależną
03/10/22 15:53 HM INWEST S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
27/09/22 20:46 HM INWEST S.A.: HM INWEST S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
14/09/22 09:56 HM INWEST S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
13/09/22 22:46 HM INWEST S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ HM Inwest S.A. w dniu 13.09.2022 r.
22:38 HM INWEST S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HM Inwest S.A. w dniu 13.09.2022 r.
17/08/22 21:21 HM INWEST S.A.: Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
12/08/22 14:57 HM INWEST S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HM INWEST S.A. i projekty uchwał Walnego Zgromadzenia
01/07/22 13:59 HM INWEST S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
15/06/22 08:10 HM INWEST S.A.: Podpisanie umowy przedwstępnej na zakup nieruchomości
06/06/22 15:34 HM INWEST S.A.: Osiągnięcie progu 20% przez akcjonariusza
15:17 HM INWEST S.A.: Osiągnięcie progu 20% przez akcjonariusza
01/06/22 14:45 HM INWEST S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy dostawy prefabrykowanych elementów żelbetowych
27/05/22 18:21 HM INWEST S.A.: HM INWEST S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego