info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.27, godz. 10:47
kontakt
DATAWALK

Komunikaty

25/11/22 12:06 DATAWALK S.A.: Sprzedaż do jednej z krajowych służb mundurowych. Sale to one of the national uniformed services
22/11/22 12:44  brak uprawnień DataWalk zakłada ponad 50 proc. wzrost przychodów w 2023 roku
08:02  brak uprawnień DataWalk miał w III kw. 20,2 mln zł straty netto j.d.
07:33 DATAWALK S.A.: DATAWALK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/11/22 18:33 DATAWALK S.A.: Informacja Zarządu dotycząca szacunkowych, wybranych danych finansowych za III kwartały 2022 roku. Information of the Executive Board on estimated selected financial data for the three quarters of 2022.
31/10/22 18:30 DATAWALK S.A.: Uzyskanie patentu w USA. Patent obtaining in US.
28/10/22 12:54 DATAWALK S.A.: Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji serii P - uzupełnienie raportu ESPI nr 36/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r. Information connected with the completion of the private subscription of series P shares - supplement to ESPI report No. 36/2022 of August 23, 2022.
30/09/22 13:03 DATAWALK S.A.: Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii P. Statement of the KDPW Operational Department regarding the registration of series P shares.
29/09/22 18:51 DATAWALK S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P do obrotu na rynku podstawowym GPW. Admission and introduction of P series shares to trading on the WSE main market.
17:19  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii P spółki DATAWALK S.A.
27/09/22 15:42 DATAWALK S.A.: Warunkowa rejestracja akcji serii P w KDPW. Conditional registration of series P shares in KDPW.
21/09/22 10:19  brak uprawnień DM BOŚ obniżył rekomendację DataWalk do "trzymaj"
20/09/22 08:58  brak uprawnień DataWalk Inc. ma pośrednio zamówienie z Wydziału Dochodzeń Kryminalnych US Army
08:49 DATAWALK S.A.: Sprzedaż do Polaris Wireless. Sale to Polaris Wireless.
08:41 DATAWALK S.A.: Sprzedaż do Wydziału Dochodzeń Kryminalnych US Army. Sale to the US Army Criminal Investigations Division.