info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.09.26, godz. 11:23
kontakt
MERLINGRP

Komunikaty

25/08/22 11:33 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (22/2022) Ponowna zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok
16/08/22 19:23 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (21/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2022 rok
28/07/22 08:39 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (20/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
20/07/22 13:47 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (19/2022) Ponowna zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok
13/07/22 18:06 MERLIN GROUP S.A.: Informacja w sprawie praw do znaku towarowego merlin.pl
22/06/22 13:31 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (18/2022) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
13:26 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (17/2022) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Spółki
20/06/22 20:17 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki MERLIN GROUP
02/06/22 10:36 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (16/2022) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami Emitenta
31/05/22 15:56 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (15/2022) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
15:42 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (14/2022) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok
19/05/22 13:32 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (13/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
16/05/22 20:16 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (12/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2022 rok
19/04/22 17:54 MERLIN GROUP S.A.: Informacja w sprawie wznowienia działalności sklepu internetowego merlin.pl
11/04/22 15:30 MERLIN GROUP S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 9/2022