info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.05.20, godz. 09:19
kontakt
MERLINGRP

Komunikaty

19/05/22 13:32  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (13/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
16/05/22 20:16  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (12/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2022 rok
19/04/22 17:54 MERLIN GROUP S.A.: Informacja w sprawie wznowienia działalności sklepu internetowego merlin.pl
11/04/22 15:30 MERLIN GROUP S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 9/2022
08/04/22 14:46 MERLIN GROUP S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta - Merlin Buy Sp. z o.o. umowy ramowej w zakresie obsługi magazynowej oraz przygotowania i spedycji towarów
04/04/22 23:32 MERLIN GROUP S.A.: Informacja w sprawie zawarcia umowy lock-up na akcjach Emitenta
23:28 MERLIN GROUP S.A.: Informacja w sprawie zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych
14:31  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (11/2022) Zawarcie umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy
31/03/22 23:53 MERLIN GROUP S.A.: Informacja w sprawie zawarcia umowy lock-up na akcjach Emitenta
30/03/22 08:55 MERLIN GROUP S.A.: Informacja w sprawie zawarcia umowy lock-up na akcjach Emitenta
25/03/22 21:16  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (10/2022) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie nałożenia na Emitenta kary upomnienia
24/03/22 19:59  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki MERLIN GROUP S.A.
23/03/22 16:42 MERLIN GROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art 69 ustawy o ofercie publicznej
14:02  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (9/2022) Wypowiedzenie umowy świadczenia usług autoryzowanego doradcy przez Autoryzowanego Doradcę Emitenta
21/03/22 17:40 MERLIN GROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art 69 ustawy o ofercie publicznej