info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 14:14
kontakt
BRAS

Komunikaty

07/12/21 13:51 BRAS S.A.: Złożenie zapisu na akcje serii R spółki New Tech Venture S.A.
05/12/21 22:13 BRAS S.A.: Informacja o podmiocie zainteresowanym odbiorem energii wyprodukowanej w farmie fotowoltaicznej w gminie Głogów
25/11/21 15:53 BRAS S.A.: Zawarcie umowy o współpracy w zakresie farm fotowoltaicznych
15/11/21 21:52  brak uprawnień BRAS SA (16/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021
20/10/21 21:53  brak uprawnień BRAS SA (15/2021) Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej raport EBI 14/2021
21:06 BRAS S.A.: Wykaz Akcjonariuszy powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.10.2021 r.
20:58  brak uprawnień BRAS SA (14/2021) Zmiany w Radzie Nadzorczej
20:52  brak uprawnień BRAS SA (13/2021) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Bras S.A. w dniu 20 października 2021 r.
01/10/21 20:32  brak uprawnień BRAS SA (12/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
22/09/21 21:10  brak uprawnień BRAS SA (11/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRAS S.A. wraz z projektami uchwał oraz proponowanymi zmianami Statutu
21:05 BRAS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRAS S.A. wraz z projektami uchwał oraz proponowanymi zmianami Statutu
19:28 BRAS S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce BRAS S.A. poniżej progu 5%
21/09/21 18:32  brak uprawnień BRAS SA (10/2021) Odwołanie dotychczasowego Prezesa Zarządu i powołanie nowego Prezesa Zarządu
20/09/21 21:45 BRAS S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce BRAS S.A. powyżej progu 33 1/3%
25/08/21 14:54 BRAS S.A.: Aktualizacja informacji na temat realizacji przedsięwzięcia budowy farmy fotowoltaicznej i zaawansowania postępowania Urzędu Gminy Głogów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy farmy fotowoltaicznej