info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.18, godz. 00:23
kontakt
BRAS

Komunikaty

15/04/24 15:17 brak uprawnień BRAS SA (11/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
10/04/24 18:01 brak uprawnień GPW: komunikat - wznowienie obrotu akcjami spółek: BELEAF S.A. i BRAS S.A
09/04/24 17:02 brak uprawnień BRAS SA (10/2024) Raport kwartalny za IV kwartał 2023 r.
04/04/24 17:32 brak uprawnień BRAS SA (9/2024) Jednostkowy raport roczny za rok 2023
17:21 brak uprawnień BRAS SA (8/2024) Skonsolidowany raport roczny za rok 2023
26/03/24 22:14 brak uprawnień BRAS SA (7/2024) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2023 oraz skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2023 r.
11:04 brak uprawnień BRAS SA (6/2024) Upomnienie Spółki
09:08 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia BRAS
22/03/24 18:13 brak uprawnień BRAS SA (5/2024) Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
18/03/24 23:18 brak uprawnień BRAS SA (4/2024) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2023
23:16 brak uprawnień BRAS SA (3/2024) Zawarcie umów na badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2023 oraz 2024
12/02/24 15:16 brak uprawnień BRAS SA (2/2024) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2023 rok i rezygnacja z publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2023 roku
31/01/24 17:35 brak uprawnień BRAS SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
27/12/23 18:08 brak uprawnień GPW: komunikat - BRAS
25/12/23 15:44 BRAS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu rozpoczętym dniu 20 grudnia 2023 roku