info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.04, godz. 16:45
kontakt
BRAS

Komunikaty

16/11/22 22:41 brak uprawnień BRAS SA (18/2022) Podpisanie umowy na badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za rok 2018, 2019, 2020
22:39 BRAS S.A.: Informacja w sprawie opóźnienia publikacji jednostkowego i skonsolidowanego rocznego raportu okresowego za 2021
14/11/22 17:17 brak uprawnień BRAS SA (17/2022) Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2022 r.
04/11/22 11:01 brak uprawnień BRAS SA (16/2022) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021
30/09/22 15:30 brak uprawnień BRAS SA (15/2022) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021
19/09/22 22:25 BRAS S.A.: Wysłanie uzupełnień wymaganych do wydania decyzji środowiskowej dla farmy fotowoltaicznej Serby
12/08/22 18:24 brak uprawnień BRAS SA (14/2022) Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Kwartalny za II kwartał 2022 r.
01/08/22 23:16 brak uprawnień BRAS SA (13/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2021
30/06/22 20:16 brak uprawnień BRAS SA (12/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2021
24/06/22 10:04 brak uprawnień BRAS SA (11/2022) Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
22/06/22 00:05 BRAS S.A.: Otrzymanie pisma dotyczącego wydania decyzji środowiskowej dla farmy fotowoltaicznej Serby
20/06/22 18:34 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki BRAS
31/05/22 21:24 brak uprawnień BRAS SA (10/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2021
30/05/22 21:19 brak uprawnień BRAS SA (9/2022) Odstąpienie od umów z Biurem Audytorskim
16/05/22 19:11 brak uprawnień BRAS SA (8/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022