info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.08, godz. 06:21
kontakt
MEDIUS

Komunikaty

07/12/22 15:05 KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI: Pozytywna opinia Rady Wierzycieli odnośnie propozycji układowych
29/11/22 13:49 KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI: Zmiana porozumienia do umowy dotyczącej finansowania
10/11/22 13:45  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2022) Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok
08:42  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2022) Publikacja raportu okresowego za III kwartał 2022 roku
09/11/22 14:33 KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI: Systematyzowanie struktury Grupy kapitałowej Emitenta
07/11/22 20:06  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2022) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok
03/11/22 17:29 KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI: Stanowisko Rady Wierzycieli odnośnie propozycji układowych
25/10/22 17:26 KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 25 października 2022 roku
14:39  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2022) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji, które odbyło się w dniu 25 października 2022 roku
28/09/22 17:15 KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji na dzień 25 października 2022 roku
17:03  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji na dzień 25 października 2022 roku
10:47 KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI: Kolejny etap procesu odtworzenia czynności rachunkowo-sprawozdawczych
25/08/22 15:01 KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI: Zawarcie umowy z CMT Advisory Sp. z o.o.
12/08/22 15:03  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2022) Publikacja raportu okresowego za II kwartał 2022 roku
20/07/22 15:26 KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI: Zawarcie porozumienia do umowy dotyczącej finansowania