info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.08, godz. 02:56
kontakt
TRUEGS

Komunikaty

18/11/22 18:07 brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (23/2022) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu True Games Syndicate S.A.
15/11/22 18:39 brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (22/2022) Powierzenie funkcji Prezesa Zarządu True Games Syndicate S.A.
10/11/22 13:10 brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (21/2022) Informacja o rezygnacji Prezesa Zarządu Emitenta
09/11/22 16:40 brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (20/2022) Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku True Games Syndicate Spółka Akcyjna
04/11/22 13:53 brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (19/2022) Powołanie Członka Zarządu True Games Syndicate Spółka Akcyjna
25/10/22 09:05 brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (18/2022) Zakończenie subskrypcji akcji serii H True Games Syndicate S.A.
26/09/22 17:10 True Games Syndicate S.A.: Informacja o zmianie uchwały Zarządu Emitenta w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii H
01/09/22 11:45 brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (17/2022) Zmiana adresu siedziby True Games Syndicate Spółka Akcyjna
17/08/22 10:00 True Games Syndicate S.A.: Opublikowanie karty gry Crimerunner na platformie Steam
11/08/22 17:32 brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (16/2022) Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku
05/08/22 16:49 True Games Syndicate S.A.: Informacja o przyjęciu uchwały Zarządu Emitenta w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii H
28/07/22 22:22 True Games Syndicate S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu True Games Syndicate S.A. w dniu 28 lipca 2022 r.
22:12 brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (15/2022) Powołanie Członka Rady Nadzorczej True Games Syndicate Spółka Akcyjna
22:10 brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (14/2022) Uchwały objęte porządkiem obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu True Games Syndicate S.A. w dniu 28 lipca 2022 r.
08/07/22 19:09 brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (13/2022) Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 lipa 2022 roku