info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 03:50
kontakt
TRUEGS

Komunikaty

12/11/21 18:16  brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (30/2021) Raport kwartalny za III kwartał 2021 r.
06/10/21 19:33 True Games Syndicate S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu True Games Syndicate S.A. w dniu 6 października 2021 r.
19:24  brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (29/2021) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki
19:21  brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (28/2021) Uchwały objęte porządkiem obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu True Games Syndicate S.A. w dniu 6 października 2021 r.
05/10/21 18:06  brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (27/2021) Oświadczenie Zarządu Emitenta o zmianie stosowania ?Dobrych praktykach spółek notowanych na NewConnect"
27/09/21 18:05  brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (26/2021) Rozwiązanie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy i zawarcie umowy z nowym Autoryzowanym Doradcą
09/09/21 12:36 True Games Syndicate S.A.: Informacja o wpłynięciu zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie
07/09/21 21:43  brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (25/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia True Games Syndicate S.A. wraz z projektami uchwał
21:39 True Games Syndicate S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia True Games Syndicate S.A. wraz z projektami uchwał
31/08/21 16:19 True Games Syndicate S.A.: Podpisanie planu połączenia pomiędzy True Games Syndicate S.A. i True Games S.A. oraz pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia
13/08/21 06:13  brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (24/2021) Raport okresowy Spółki za II kwartał 2021 r.
05/07/21 20:02  brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (23/2021) Zmiana adresu e-mail Spółki
25/06/21 17:01  brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (22/2021) Zmiana adresu strony internetowej Spółki
17/06/21 17:57  brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (21/2021) Powołanie Prezesa Zarządu Spółki
16/06/21 18:11 True Games Syndicate S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy True Games Syndicate S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.