info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.27, godz. 09:58
kontakt
MENNICAS

Komunikaty

17/01/24 11:12  brak uprawnień MENNICA SKARBOWA SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
28/12/23 22:22  brak uprawnień MENNICA SKARBOWA SA (13/2023) Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za 2023 i 2024 r.
17/11/23 22:00 MENNICA SKARBOWA S.A.: Rozpoczęcie negocjacji z Panią Agnieszką Olewską oraz Fundacją Rodzinną AMO w celu zakończenia sporu korporacyjnego w Spółce
13/11/23 18:37 MENNICA SKARBOWA S.A.: Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej
11/11/23 00:27  brak uprawnień MENNICA SKARBOWA SA (12/2023) Ponowna wysyłka załącznika z raportem kwartalnym
10/11/23 23:55  brak uprawnień MENNICA SKARBOWA SA (11/2023) Kwartalny raport Spółki Mennica Skarbowa SA za III kwartał 2023 r.
16/10/23 21:09 MENNICA SKARBOWA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej Spółki z bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.
19/09/23 23:06  brak uprawnień MENNICA SKARBOWA SA (10/2023) Wniesienie pozwu o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia
14/09/23 00:01 MENNICA SKARBOWA S.A.: Zawarcie umowy kredytowej
11/08/23 21:41  brak uprawnień MENNICA SKARBOWA SA (9/2023) Informacja o korekcie raportu rocznego za II kwartał 2023
10/08/23 23:49  brak uprawnień MENNICA SKARBOWA SA (8/2023) Kwartalny raport Spółki Mennica Skarbowa SA za II kwartał 2023 r.
29/07/23 09:54  brak uprawnień MENNICA SKARBOWA SA (7/2023) Treść uchwał podjętych przez ZWZ po przerwie w dniu 28.07.2023r.
28/07/23 14:02 MENNICA SKARBOWA S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji na ZWZA po przerwie w dniu 28.07.2023r.
04/07/23 20:32 MENNICA SKARBOWA S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza Spółki
01/07/23 12:40  brak uprawnień MENNICA SKARBOWA SA (6/2023) Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 30.06.2023r. oraz uchwał objętych porządkiem obrad, a nie podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki. Przerwa w obradach.