info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.12.10, godz. 10:52
kontakt
ATENDE

Komunikaty

30/11/23 17:11 ATENDE S.A.: Zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki
16:12  brak uprawnień Atende połączy się ze spółką zależną Codeshine
29/11/23 17:20 ATENDE S.A.: Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Atende S.A. z Codeshine sp. z o.o.
20/11/23 16:32 ATENDE S.A.: Przekroczenie progu 10% głosów na WZ spółki
17/11/23 12:17  brak uprawnień Atende nie widzi na razie spowolnienia w obszarze inwestycji w IT w spółkach Skarbu Państwa
14/11/23 17:14 ATENDE S.A.: ATENDE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
02/11/23 17:23  brak uprawnień Atende szacuje zysk netto j.d. w III kw. '23 na 2,14 mln zł
17:07 ATENDE S.A.: Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Atende S.A. za 3 kwartały 2023 r. oraz III kwartał 2023 r.
28/09/23 17:43  brak uprawnień Atende ma umowy na modernizację infrastruktury informatycznej za max. 40 mln zł brutto
17:36 ATENDE S.A.: Zawarcie istotnych umów
12/09/23 17:15 ATENDE S.A.: ATENDE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
11/09/23 08:52  brak uprawnień BM Pekao rekomenduje "kupuj" Atende
17/08/23 08:42  brak uprawnień Atende szacuje zysk netto w II kw. '23 na 2,32 mln zł
08:25 ATENDE S.A.: Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Atende S.A. za I półrocze 2023 r. oraz II kwartał 2023 r.
18/05/23 16:33 ATENDE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki w dniu 18 maja 2023 r.