info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.29, godz. 16:05
kontakt
PERMAFIX

Komunikaty

18/11/22 20:33  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (10/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 grudnia 2022 roku
20:26 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 grudnia 2022 roku
14/11/22 22:21  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (9/2022) Raport kwartalny za III kwartał 2022 r.
02/11/22 17:41 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji
31/10/22 18:57 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji
16/08/22 18:12  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (8/2022) Raport kwartalny za II kwartał 2022 r.
28/06/22 19:15  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (7/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r.
18:58 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r.
18:40 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r.
31/05/22 22:46  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (6/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2022 roku
22:41 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2022 roku
21:48  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (5/2022) Raport roczny Spółki za 2021 rok
16/05/22 17:56  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (4/2022) Raport kwartalny za I kwartał 2022 r.
11/03/22 15:24  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (3/2022) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2021 i 2022 r.
14/02/22 23:24  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (2/2022) Raport kwartalny za IV kwartał 2021 r.