info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.18, godz. 12:20
kontakt
IU

Komunikaty

28/06/24 14:37 INTERNET UNION S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2024 r.
14:31  brak uprawnień INTERNET UNION SA (10/2024) Uchwały podjęte i niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
14:25  brak uprawnień Internet Union wypłaci 0,18 zł dywidendy na akcję
14:23  brak uprawnień INTERNET UNION SA (9/2024) Dokonane zmiany w statucie Spółki
14:19 INTERNET UNION S.A.: Przyjęcie programu motywacyjnego
14:12  brak uprawnień INTERNET UNION SA (8/2024) Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za 2023 r.
14:08 INTERNET UNION S.A.: Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za 2023 r.
27/06/24 17:27 INTERNET UNION S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie
31/05/24 18:09  brak uprawnień INTERNET UNION SA (7/2024) Planowane zmiany w statucie
17:55  brak uprawnień INTERNET UNION SA (6/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2024 r.
17:46 INTERNET UNION S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2024 r.
17:23  brak uprawnień Internet Union chce wypłacić 0,18 zł dywidendy na akcję
17:15 INTERNET UNION S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2023 roku
16:53  brak uprawnień INTERNET UNION SA (5/2024) Raport roczny za 2023 rok
15/05/24 16:16 INTERNET UNION S.A.: Podpisanie znaczącej umowy