info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 12:30
kontakt
OPTIZEN

Komunikaty

27/06/22 21:59 OPTIZEN LABS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2022 r.
21:57 brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (10/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
21:04 brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (9/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2022 r.
31/05/22 16:51 brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (8/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27 czerwca 2022 r.
16:46 OPTIZEN LABS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2022 r.
23/05/22 02:55 brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (7/2022) Raport roczny za rok 2021
21/05/22 21:22 brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (6/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2021
13/05/22 21:26 brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (5/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 r.
03/03/22 23:39 brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (4/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
19:49 OPTIZEN LABS S.A.: Podpisanie Term Sheet z LaserTec S.A.
17/02/22 19:03 brak uprawnień Optizen Labs chce połączyć się ze spółką LaserTec
18:24 OPTIZEN LABS S.A.: Podpisanie listu intencyjnego z LaserTec S.A.
13/02/22 10:25 brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (3/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 r.
10/02/22 15:23 brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (2/2022) Zawarcie umowy na badanie sprawozdań finansowych za lata 2021 oraz 2022
14/01/22 16:11 brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (1/2022) Daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku