info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.20, godz. 11:51
kontakt
MEDIAN

Komunikaty

14/03/23 22:01 MYCODERN S.A.: Zawiadomienia akcjonariuszy o zmianach udziałów w głosach
10/03/23 17:03 MEDIAN POLSKA S.A.: Zawarcie ramowej umowy dostawy produktów
09/03/23 22:23 MEDIAN POLSKA S.A.: Zawarcie ramowej umowy na dystrybucję produktów Spółki
08/03/23 22:28  brak uprawnień MEDIAN POLSKA SA (4/2023) Zmiana adresu Emitenta
22:21 MEDIAN POLSKA S.A.: Zarejestrowanie przez Sąd zmiany nazwy (firmy) Emitenta, siedziby, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D pokrytych udziałami Hempley sp. z o.o. i zmian statutu
23/02/23 15:41  brak uprawnień MEDIAN POLSKA SA (3/2023) Zmiana adresu strony internetowej oraz poczty elektronicznej
22/02/23 23:04 MEDIAN POLSKA S.A.: Zakończenie procesu modernizacji linii technologicznej
21/02/23 15:27 MEDIAN POLSKA S.A.: Zawarcie umowy w zakresie dystrybucji produktów Spółki
16/02/23 21:42 MEDIAN POLSKA S.A.: Zawarcie ramowej umowy na dostawy produktów
14/02/23 23:00  brak uprawnień MEDIAN POLSKA SA (2/2023) Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2022 roku
31/01/23 17:40  brak uprawnień MEDIAN POLSKA SA (1/2023) Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
10:24 MEDIAN POLSKA S.A.: Podjęcie decyzji w sprawie wdrożenia systemu ERP Microsoft Dynamics
10/01/23 11:48 MEDIAN POLSKA S.A.: Uzupełnienie do raportu nr 1/2023 z dn. 9.01.2023 r. - Nabycie linii do produkcji nutraceytków i suplementów diety w formie płynnej.
09/01/23 12:10 MEDIAN POLSKA S.A.: Nabycie linii do produkcji nutraceytków i suplementów diety w formie płynnej.
06/12/22 14:38  brak uprawnień MEDIAN POLSKA SA (21/2022) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D