info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 05:35
kontakt
MEDIAN

Komunikaty

10/11/21 13:02  brak uprawnień MEDIAN POLSKA SA (15/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 roku
02/11/21 23:47 MEDIAN POLSKA S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa
24/09/21 08:55 MEDIAN POLSKA S.A.: Wybór kierunku rozwoju Spółki
21/09/21 17:30 MEDIAN POLSKA S.A.: Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii A1 na rynek NewConnect
20/09/21 21:37  brak uprawnień MEDIAN POLSKA SA (14/2021) Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
12/08/21 12:21  brak uprawnień MEDIAN POLSKA SA (13/2021) Powołanie Członka Rady Nadzorczej
10/08/21 11:01  brak uprawnień MEDIAN POLSKA SA (12/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 roku
27/07/21 16:51 MEDIAN POLSKA S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 27 lipca 2021 r.
16:44  brak uprawnień MEDIAN POLSKA SA (11/2021) Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
09/07/21 13:09 MEDIAN POLSKA S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 lipca 2021 r.
13:03  brak uprawnień MEDIAN POLSKA SA (10/2021) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 lipca 2021 r.
06/07/21 15:42  brak uprawnień MEDIAN POLSKA SA (9/2021) Żądanie akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku obrad
 brak uprawnień MEDIAN POLSKA SA (8/2021) Żądanie akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku obrad
05/07/21 09:47 MEDIAN POLSKA S.A.: Przystąpienie do analizy opcji strategicznych
29/06/21 13:48 MEDIAN POLSKA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27 lipca 2021 r.