info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.27, godz. 01:04
kontakt
ASMGROUP

Komunikaty

22/09/23 21:09 ASM GROUP S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
29/08/23 16:58 ASM GROUP S.A.: Powzięcie informacji o złożeniu pozwu o stwierdzenie nieważności i uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 12.06.2023 r.
16:57 ASM GROUP S.A.: Powzięcie informacji o złożeniu pozwu o stwierdzenie nieważności i uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 12.06.2023 r.
28/08/23 16:48 ASM GROUP S.A.: Informacja nt. postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia
25/07/23 12:41 ASM GROUP S.A.: Informacja o rejestracji obniżenia kapitału zakładowego zmian Statutu Spółki
29/06/23 23:36 ASM GROUP S.A.: Uzupełnienie raportów rocznych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz raportów półrocznych za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku
16/06/23 19:58 ASM GROUP S.A.: Powołanie Członka Zarządu ASM GROUP S.A.
13/06/23 12:51 ASM GROUP S.A.: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 30.06.2023 r.
12:44 ASM GROUP S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. w dniu 12.06.2023 r.
12/06/23 20:36 ASM GROUP S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na ZWZ ASM Group S.A. w dniu 12.06.2023 r.
20:33 ASM GROUP S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej i powołanie Członków Rady Nadzorczej
07/06/23 16:10 ASM GROUP S.A.: Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki
14:26 ASM GROUP S.A.: Opinia Zarządu Spółki w sprawie wniosku o powołanie rewidenta do spraw szczególnych
05/06/23 22:12 ASM GROUP S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu
30/05/23 21:47 ASM GROUP S.A.: ASM GROUP S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego