info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.09, godz. 00:35
kontakt
ASMGROUP

Komunikaty

06/12/22 23:15 ASM GROUP S.A.: Informacja w sprawie rozstrzygnięcia sądu drugiej instancji w sprawie kontroli włoskiej Inspekcji Pracy przeprowadzonej wobec Trade S.p.A.
16/11/22 15:52 ASM GROUP S.A.: Podjęcie współpracy przez ASM Group S.A. z Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited
03/11/22 17:53 ASM GROUP S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na NWZ ASM Group S.A. w dniu 27.10.2022 r.
28/10/22 14:54 ASM GROUP S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. w dniu 27.10.2022 r.
14:45 ASM GROUP S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
27/10/22 09:57 ASM GROUP S.A.: Ustalenie treści listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27.10.2022 r.
26/10/22 19:53 ASM GROUP S.A.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej ASM Group S.A.
22/10/22 12:11 ASM GROUP S.A.: Raport bieżący nr 23/2022 - korekta oczywistej omyłki pisarskiej
21/10/22 20:39 ASM GROUP S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji ASM Group S.A.
20/10/22 09:02 ASM GROUP S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych ASM GROUP S.A. w 2022 roku
19/10/22 10:03 ASM GROUP S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji ASM Group S.A.
18/10/22 09:22 ASM GROUP S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji ASM Group S.A.
16/10/22 13:59 ASM GROUP S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji ASM Group S.A.
14/10/22 22:29 ASM GROUP S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji ASM Group S.A.
13/10/22 19:22 ASM GROUP S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji ASM Group S.A.