info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 23:02
kontakt
FOTOVOLT

Komunikaty

19/11/21 19:56 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (22/2021) Umowa na wprowadzenie akcji do ASO
12/11/21 21:19 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (21/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 r.
12/10/21 16:43 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (20/2021) Istotna umowa
01/10/21 14:54 FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 września 2021 r.
14:49 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (19/2021) Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 września 2021 r.
14:40 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (18/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA Spółka Akcyjna w dniu 29 września 2021 roku
28/09/21 21:54 FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.: Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 września 2021 roku
03/09/21 17:11 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (17/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29.09.2021 r.
16:17 IFM Global Funds S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
13/08/21 14:42 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (16/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 r.
28/07/21 13:47 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (15/2021) Umowy pożyczek
15/07/21 11:17 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (14/2021) Istotna umowa
22/06/21 11:29 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (13/2021) Decyzja o umorzeniu subwencji PFR
10/06/21 11:42 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (12/2021) Umowa dzierżawy gruntu
01/06/21 14:53 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (11/2021) Wniosek spólki zależnej do NFOŚiGW o dofinansowanie